07.04.2021 12:44

Pozvánka na přednášku: S Josefem Trägerem divadelní krajinou třetí republiky

Katedra divadelních studií Filozofické fakulty Masarykovy univerzity vás srdečně zve na další přednášku z cyklu Horizonty teatrologie o podobách divadelní krajiny třetí republiky.

Přednáška bude nahlédnutím do metodologické laboratoře. Prozkoumávám v ní možnosti, jak disparátní či opomíjené historiografické přístupy spojit v koherentní celek. Usiluji o nalezení metody, která by umožnila validní, reliabilní a zároveň celostní výzkum specifických pramenů – divadelních recenzí, manifestů či programů – určitého kulturního a uměleckého milieu. Vycházím z přesvědčení, že epistemicky nejpřínosnější výsledky přináší soustředění na historický detail, které osvobozuje od předem daných výkladových schémat, umožňuje vyvozovat historické problémy z konkrétních zjištění a dokáže přinést korektivy „velkých dějepisných vyprávění“ či zpochybnit využitelnost některých teoretických konceptů v konkrétním sociokulturním prostředí. Na základě provedené výzkumná sondy představím vybrané problémy divadelní krajiny třetí republiky skrze žurnalistické reflexe Josefa Trägera. Nástupce Jindřicha Vodáka v Českém slově (od května 1945 Svobodné slovo) a ředitel nakladatelství Melantrich, zosobňoval „ideální typ“ divadelního kritika: absolvent divadelního semináře Václava Tilleho byl vzdělán v historii i teorii divadla; znal evropský inscenační kontext a ve svých referátech se vztahoval k aktuálním společenským problémům. V letech 1945–1948 Trägerova kritická činnost vrcholí, nabízí proto mnohovrstevnatý vhled do tehdejšího myšlení o českém divadle.

Otto Drexler pracuje v Kabinetu pro studium českého divadla Institutu umění – Divadelního ústavu v Praze, kde se podílí na projektu České divadelní encyklopedie. Věnuje se zejména výzkumu české divadelní kritiky v první polovině 20. století, uspořádal pozůstalost teatrologa a žurnalisty Josefa Trägera v Národním muzeu. Je doktorandem v Ústavu českých dějin FF UK. Při proponování své disertační práce o nekomunistické divadelní kritice na přelomu 30. a 40. let se zabývá metodologií biografického psaní a možnostmi diskurzivní analýzy.

Setkáme se online ve středu 14. dubna 2021 od 16.00 ZDE

Autor článku: Převzato z: https://divadlo.phil.muni.cz/

Pozvánka na přednášku: S Josefem Trägerem divadelní krajinou třetí republiky

Zprávy

23.04.2021

Vláda projednala plán obnovování i kulturního života

Chystané obnovení činností, chodu služeb a veřejného života rozdělila do tzv. balíčků na základě předpokládaného poklesu výskytu nových případů nemoci COVID-19. Podle nového plánu se pro kulturu nejdříve otevřou muzea, galerie a památky. O konkrétních podmínkách jedná ministr kultury Lubomír Zaorálek s rezortem zdravotnictví.

22.04.2021

Firmy podnikající v živém umění již mohou žádat o dotace ve výzvě 3.3 z programu COVID – Kultura

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) začalo ve čtvrtek 21. dubna přijímat žádosti ve výzvě 3.3 programu COVID – Kultura, kterou připravilo ve spolupráci s Ministerstvem kultury (MK). O dotaci mohou žádat firmy a osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). Žádosti je možné podávat do 30. června 2021. 

22.04.2021

Nový Dům tanečního umění v pražském Braníku otevře své brány letos v srpnu

Na sklonku léta bude v nově zrekonstruovaném neorenesančním areálu bývalého Branického pivovaru otevřen Dům tanečního umění Praha. Památkově chráněná budova z konce 19. století má velkorysé prostorové dispozice. Nabídne vynikající podmínky vzdělání v oboru tanec a kontinuální činnost profesionálních nezávislých tanečních souborů. Studentům tance umožní využít nabídku dlouhodobých stáží v profesionálních souborech, tedy praktické propojení vzdělávání s profesionální praxí.