13.03.2023 11:23

Pozvánka na přednášku: Senekova tragédie Agamemnon v překladu Václava Renče

Teatrologická společnost, Kabinet pro studium českého divadla IDU a Katedra divadelních studií FF MU Brno  si vás dovolují pozvat na přednášku  Daniela Čadková: Senekova tragédie Agamemnon v překladu Václava Renče.

středa29. března 2023 |17.00 h | Praha
IDU, budova Nekázanka 16, Praha 1, vstup volný 
nebo online    

Anotace: 

Zatímco pro W. Shakespeara, T. Kyda či P. Corneille byly tragédie antického filozofa Lucia Annaea Seneky důležitým inspiračním zdrojem pro vlastní tvorbu, česká divadelní kultura je začala objevovat s velkým zpožděním. Toto opomíjení bylo dáno zakořeněnou tradicí negativního hodnocení Seneky jakožto autora tragédií a upřednostňováním řeckých dramatiků. Senekovy tragédie jsou postupně překládány do češtiny až zhruba od začátku 21. století a dlouho se mělo za to, že jsou to první české překlady – dokud nebyl objeven rukopis překladu tragédie Agamemnon od básníka Václava Renče (1911–1973) z roku 1965. V přednášce se budeme zabývat Renčovým překladem v kontextu jeho překladatelské činnosti pro divadlo a pokusíme se zrekonstruovat okolnosti jeho vzniku. 

Mgr. Daniela Čadková, PhD., absolvovala bohemistiku, latinu a literární komparatistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Působí v Kabinetu pro klasická studia Filosofického ústavu AV ČR, kde se věnuje zejména recepci antiky v české literatuře a kultuře a také problematice překládání antických římských dramat (praetexta Octavia, Senekovy tragédie Šílený Herkules a Trojanky). 

Fb událost 

Autor článku: IDU