21.10.2022 14:53

Pozvánka na Roubalovské symposium

Centrum pro výzkum performativity při KDFS FF UP pořádá Roubalovské symposium.

Termín: 18. 11. 2022
Termín pro podávání přihlášek: 28. 10. 2022
Místo: Centrum pro výzkum performativity, Katedra divadelních a filmových studií, FF UP. Umělecké centrum, Univerzitní 3, 3. patro.
Web: performativity.upol.cz

V letošním roce slaví Katedra divadelních a filmových studií na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci 30. výročí svého založení. Považujeme to za dobrou příležitost vzpomenout na práci Jana Roubala, dlouholetého člena naší katedry, divadelního teoretika, který svojí aktivitou otevíral českou divadelní teorii impulzům ze zahraničí. Zejména jeho překladatelská a ediční práce vytvořila prostor pro rozvoj interdisciplinárně a kulturologicky orientovaného bádání a promýšlení hranic divadla a divadelnosti.

Roubalův odkaz chápeme jako výzvu k odvaze vydávat se za horizont disciplíny i českého kontextu. K tomuto dědictví se hlásí také Centrum pro výzkum performativity, které od loňského roku působí na Univerzitě Palackého v Olomouci. Domníváme se, že nejlepším způsobem, jak vzpomenout na odkaz Jana Roubala, je vytvořit prostor pro živou debatu. Proto zveme nejširší (nejen) teatrologickou obec, včetně studentů všech stupňů studia, ke společné diskusi nad texty a k promýšlení toho, co dnes znamená studovat divadlo a co nám k tomu říká práce Jana Roubala. Symposium se uskuteční 18. listopadu v prostorách Centra pro výzkum performativity.

Seminární část bude členěna do tří bloků: moderátoři a moderátorky na začátku každé části pronesou úvodní slovo k danému tématu a budou moderovat následnou diskusi. Diskuse bude probíhat především nad texty, které jsou v harmonogramu (viz níže) barevně zvýrazněny (ostatní budou sloužit jako doprovodné texty). Součástí třetího bloku bude projekce záznamu představení a navazující debata.

Na závěr symposia proběhne slavnostní představení knihy Terezy Konývkové Tělo v pohybu: Performativita sokolského hnutí v období formování moderního českého národa.

PROGRAM
10.00–10.10

ÚVODNÍ SLOVO
10.10–11.40

1. ČÁST: Divadelní studia
Diskuse nad texty

Uvádí a moderuje: Eliška Kubartová
KOSIŃSKI, Dariusz. Vstupní úvahy. In: ROUBAL, Jan. Divadlo v průsečíku reflexe: antologie současné polské divadelní teorie. Praha: Divadelní ústav. 2018. 225-244.
ROUBAL, Jan. Od podstaty divadla k divadelnosti, teatralitě a performativitě. In: ROUBAL, Jan. Hledání souřadnic a kontextů divadla. Brno: JAMU. 2018. 15-40.
11.40–13.00

PAUZA NA OBĚD
13.00–14.30

2. ČÁST: Hranice – termíny – kategorie
Diskuse nad texty

Uvádí a moderuje: Lukáš Kubina
KOLANKIEWICZ, Leszek. Úvod k antropologii podívaných. In: ROUBAL, Jan. Divadlo v průsečíku reflexe: antologie současné polské divadelní teorie. Praha: Divadelní ústav. 2018. 445-477.
FISCHER-LICHTE, Erika a Jenst Roselt. Přitažlivost okamžiku – představení, performance, performativ a performativnost jako teatrologické pojmy. In: ROUBAL, Jan. Souřadnice a kontexty divadla: antologie současné německé divadelní teorie. Praha: Divadelní ústav. 2005. 147-154.
15.00–17.00

3. ČÁST: Audiovizuální dokumentace
Diskuse nad texty

Uvádí a moderuje: Martin Bernátek
ROUBAL, Jan. Dokumentace a audiovizuální záznam divadla. In: ROUBAL, Jan. Divadlo jako neodhozený žebřík. Brno: JAMU. 2015. 211-251.
AUSLANDER, Philip. The Performativity of Performance Documentation. Journal of Performance and Art, 2006. 1-10.
Promítání záznamu divadelního představení Romance pro křídlovku (r. R. Lipus, NDM, 1999)
Uvádí Tatjana Lazorčáková
18.00-19.00

SLAVNOSTNÍ PŘEDSTAVENÍ KNIHY Terezy Konývkové Tělo v pohybu: Performativita sokolského hnutí v období formování moderního českého národa.

𝗝𝗮𝗻 𝗥𝗼𝘂𝗯𝗮𝗹 se narodil v roce 1947 ve východočeském Broumově. V 70. letech absolvoval na Univerzitě Palackého v Olomouci bohemistiku a historii a později také polonistiku. Mezi lety 1974 a 1976 byl členem prostějovského Hanáckého divadla. Před rokem 1989 působil jako pedagog literárně-dramatického oboru Lidové školy umění v Prostějově a Olomouci. Po sametové revoluci vyučoval na Katedře divadelních a filmových studií FF UP v Olomouci a Divadelní fakultě JAMU.

Aktivně působil v řadě amatérských souborů (Divadlo na dlani, Pardón, Takydivadlo), byl autorem několika dramatizací (𝘛𝘳𝘢𝘤𝘺𝘩𝘰 𝘵𝘺𝘨𝘳𝘢 Williama Saroyana a 𝘗𝘦̌𝘯𝘺 𝘥𝘯𝘪́ Borise Viana). Ve své teoretické práci se věnoval zejména reflexi autorského, alternativní a studiového divadla (𝘋𝘪𝘷𝘢𝘥𝘭𝘰 𝘫𝘢𝘬𝘰 𝘯𝘦𝘰𝘥𝘩𝘰𝘻𝘦𝘯𝘺́ 𝘻̌𝘦𝘣𝘳̌𝘪́𝘬: 𝘵𝘦𝘹𝘵𝘺 𝘰 𝘢𝘶𝘵𝘰𝘳𝘴𝘬𝘦́𝘮, 𝘢𝘭𝘵𝘦𝘳𝘯𝘢𝘵𝘪𝘷𝘯𝘪́ 𝘢 𝘴𝘵𝘶𝘥𝘪𝘰𝘷𝘦́𝘮 𝘥𝘪𝘷𝘢𝘥𝘭𝘦, Brno: JAMU, 2015) a interdisciplinárním přesahům divadelní teorie (𝘏𝘭𝘦𝘥𝘢́𝘯𝘪́ 𝘴𝘰𝘶𝘳̌𝘢𝘥𝘯𝘪𝘤 𝘢 𝘬𝘰𝘯𝘵𝘦𝘹𝘵𝘶̊ 𝘥𝘪𝘷𝘢𝘥𝘭𝘢. 𝘗𝘳̌𝘪́𝘴𝘱𝘦̌𝘷𝘬𝘺 𝘬 𝘴𝘰𝘶𝘤̌𝘢𝘴𝘯𝘦́ 𝘯𝘦̌𝘮𝘦𝘤𝘬𝘦́ 𝘥𝘪𝘷𝘢𝘥𝘦𝘭𝘯𝘪́ 𝘵𝘦𝘰𝘳𝘪𝘪, 𝘬 𝘫𝘦𝘫𝘪́𝘮 𝘰𝘵𝘢́𝘻𝘬𝘢́𝘮, 𝘮𝘰𝘻̌𝘯𝘺́𝘮 𝘷𝘺́𝘻𝘷𝘢́𝘮 𝘢 𝘪𝘯𝘴𝘱𝘪𝘳𝘢𝘤𝘪́𝘮, Brno: JAMU, 2018). Jako editor a překladatel stál za vznikem několika publikací, které významně přispěly k recepci německé a polské divadelní teorie v českém prostředí (𝘚𝘰𝘶𝘳̌𝘢𝘥𝘯𝘪𝘤𝘦 𝘢 𝘬𝘰𝘯𝘵𝘦𝘹𝘵𝘺 𝘥𝘪𝘷𝘢𝘥𝘭𝘢: 𝘢𝘯𝘵𝘰𝘭𝘰𝘨𝘪𝘦 𝘴𝘰𝘶𝘤̌𝘢𝘴𝘯𝘦́ 𝘯𝘦̌𝘮𝘦𝘤𝘬𝘦́ 𝘥𝘪𝘷𝘢𝘥𝘦𝘭𝘯𝘪́ 𝘵𝘦𝘰𝘳𝘪𝘦, Praha: Divadelní ústav, 2005; 𝘋𝘪𝘷𝘢𝘥𝘭𝘰 𝘷 𝘱𝘳𝘶̊𝘴𝘦𝘤̌𝘪́𝘬𝘶 𝘳𝘦𝘧𝘭𝘦𝘹𝘦: 𝘢𝘯𝘵𝘰𝘭𝘰𝘨𝘪𝘦 𝘴𝘰𝘶𝘤̌𝘢𝘴𝘯𝘦́ 𝘱𝘰𝘭𝘴𝘬𝘦́ 𝘥𝘪𝘷𝘢𝘥𝘦𝘭𝘯𝘪́ 𝘵𝘦𝘰𝘳𝘪𝘦, Praha: Divadelní ústav, 2018). Zemřel v roce 2015 v Prostějově.

performativity.upol.cz

Pro přihlášení na symposium prosím vyplňte formulář ZDE.

Autor článku: Lukáš Kubina