20.01.2023 09:33

Pozvánka na seminář: Veřejná kulturní instituce – modernizace správy a financování kulturních institucí

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky pořádá pod záštitou poslankyně Ing. Jarmily Levko ve čtvrtek 19. 1. 2023 od 15:00 do cca 17:00 hodin seminář na téma: Veřejná kulturní instituce - modernizace správy a financování kulturních institucí.

Program:

1.         Uvítání a zahájení semináře
Ing. Jarmila Levko, členka podvýboru pro kulturu

2.         Úvodní slovo
Mgr. Martin Baxa, ministr kultury

3.         Shrnutí dosavadních kroků na cestě k nové právní formě
MgA. Stanislav Moša, předseda Asociace profesionálních divadel ČR

4.         Hlavní principy veřejné kulturní instituce - cesta k udržitelnosti a předvídatelnosti
prof. MgA Jan Burian, generální ředitel Národního divadla

5.         Veřejná kulturní instituce z pohledu krajské samosprávy
Bc. Jan Žůrek, radní pro kulturu a památkovou péči Olomouckého kraje

6.         Diskuse

Účast je nutné potvrdit na email: PekarekJ@psp.cz.

Pro vstup do budovy Poslanecké sněmovny je nutné projít bezpečnostním rámem a prokázání se občanským průkazem.

Autor článku: Asociace profesionálních divadel