30.03.2010 00:00

Pozvánka na sympozium na téma Tradice českého ochotnického divadla a amatérské divadlo dneška

Vážení přátelé,

když se v posledním desetiletí podařilo položit základy k permanentnímu  soustřeďování informací o významném jevu české kultury – ochotnickém divadle, když přední teatrologové na základě dřívějších studií pro akademické Dějiny českého divadla se stali autory kapitol pro  Cesty českého amatérského divadla (1998), když vyšel i jeho unikátní  Místopis (2001 - 2002) a byla vytvořena i každým dnem košatící se jeho Databáze -  a dokonce  amatérskými silami bylo vytvořeno i jeho Muzeum (2006 -2010) – jsme si uvědomili, že je na čase uvažovat o smyslu a dopadu tohoto úsilí.

Proto se občanské sdružení Muzeum českého amatérského divadla ve chvíli dokončení instalace expozic dohodlo uspořádat ve spolupráci s Národním informačním a poradenským střediskem pro kulturu i s dalšími organizátory jubilejního 80. Jiráskova Hronova ve dnech 1.a 2.srpna 2010 v Miletíně a v Hronově sympozium na téma
Tradice českého ochotnického divadla a amatérské divadlo dneška.

Obracíme se na Vás s prosbou, abyste uvážili možnost své účasti nebo vystoupení s tématem, o kterém bychom se předem rádi s Vámi domluvili.  Uvítáme, když o našem záměru budete informovat další zájemce z okruhu odborníků nebo Vašich spolupracovníků.
    
Předpokládáme vydání sborníku pronesených příspěvků.
Vítána samozřejmě bude i Vaše účast bez aktivního vystoupení.
Přikládáme informaci o projektované podobě a časovém rozvrhu Sympozia.
Účast laskavě signalizujte na připojené přihlášce.
Abychom mohli  Sympozium odpovědně připravit, prosíme Vás o informaci o možnosti Vaší účasti na adresu muzeummiletin@seznam.cz  nebo   tel. 728 305 839.
    
Předpokládaný průběh:

1. 8. 2010 neděle
9 – 11 hod.     Miletín: Příjezdy účastníků, prezence  
11 – 13 hod.    Zahájení Sympozia
14 hod.    Komentovaná prohlídka Muzea s besedou
16,30 hod.    Odjezd do Hronova a ubytování
Večer    Hronov: možnost návštěvy představení aj. programů 80. JH

2. 8. 2010 pondělí
9 - 13 hod.     Hronov: Jednání Sympozia
14 – 16 hod.    Diskuse k hlavnímu tématu Sympozia
V podvečer odjezd účastníků Sympozia

Sympozium bude propojeno řadou besed v seminářích, jichž se účastní asi 300 převážně mladých amatérských divadelníků, na téma – Tradice ochotnického divadla a amatérské divadlo dneška.

Přihlášku najdete v příloze.

Zdroj: muzeummiletin@seznam.cz

Autor článku: redakce