15.05.2023 12:41

Práce s publikem v projektech dokumentárního divadla – online diskuze

Různé sociální skupiny a jejich příběhy vyžadují od tvůrců specifickou schopnost hlubokého naslouchání a pozorování. Zajímá nás, jaké nástroje a postupy j ve své praxi nacházíme k nutnému zcitlivění a otevřenosti při rozhovorech. Chceme sdílet zkušenosti ze sběru příběhů.

15. června 2023 od 18.00 se uskuteční druhá ze série ONLINE odborných debat (Divadlo a Destigmatizace Duševních poruch), kterou pořádá český nezávislý divadelní Kolektiv Nesladim v koprodukci se španělským festivalem L´altre – mezinárodním divadelním festivalem o duševním zdraví.

Cílem debat je hledání průsečíků mezi divadelní praxí a širokým polem témat duševního zdraví, duševní hygieny a etiky. Východiskem projektu je zmapování evropské divadelní sítě, která se této problematice věnuje a následné sdílení zkušeností a strategií pro divadelní tvorbu. Debaty jsou určeny odbornému publiku, ale i širší veřejnosti se zájmem o dokumentární divadlo a jeho podoby.

Facebooková událost

O vyplnění tohoto jednoduchého formuláře prosíme všechny zájemce.

Poté bude na Vaši e-mailovou adresu zaslán odkaz na ZOOM platformu.

Debata budeme rovněž streamovat na naší facebookové stránce.

https://www.kolektivnesladim.cz/

 

Autor článku: převzato z: https://www.culturenet.cz/