22.03.2007 00:00

Praha opět plánuje workshopy ke zlepšení grantového systému

Praha 22. března (ČTK) - Praha opět plánuje uspořádat několik workshopů ke grantovému systému v oblasti umění. Po letošním zveřejnění výsledků grantů jsou opět někteří žadatelé nespokojení a poukazují na nedostatky současného grantového systému.

"Plánujeme, že by se 18. dubna uskutečnil první z workshopů. Je zapotřebí znát názory zástupců umělecké obce. Právě z takové debaty by mohly vyplynout určité závěry, které promítneme do příprav nového grantového systému," řekl ČTK radní pro kulturu, památky a cestovní ruch Milan Richter (ODS).

Podobné workshopy se konaly již před dvěma lety. V jejich rámci zástupci dvou tehdy vzniklých občanských iniciativ (Iniciativa pro kulturu a Future Culture) delegovali do poradních orgánů primátora své zástupce; později z nich vzešli odborní členové grantové komise. Třináctičlenná komise má šest odborníků a sedm zástupců magistrátu. Během uplynulých dvou let vznikla nová grantová politika a loni byla publikována kulturní politika města. Magistrát ale stále říkal, že tyto materiály jsou otevřené a musí se dopracovat.

Stejně jako dříve i letos proti systému grantů protestují zejména divadelníci. Jsou to však jiní než předtím a v drtivé většině se tehdejších workshopů nezúčastnili. Divadlo Ta Fantastika, Divadlo Na Jezerce, Divadlo Radka Brzobohatého a Divadlo Kalich říkají, že systém rozdělování peněz je nepřehledný a nekontrolovatelný.

Členové grantové komise magistrátu podle nich rozhodují subjektivně, osobní a lobbistické zájmy vítězí nad původní myšlenkou rovné šance pro všechny. Zmiňují Iniciativu pro kulturu, která údajně delegovala do komise většinu odborných členů, a ti podle kritiků přihrávají peníze spřízněným žadatelům.

Iniciativa pro kulturu upozorňuje, že i Future Culture delegovala do komise své členy a jejich zástupci jsou spjati s třemi institucemi, jež jsou dnes největšími příjemci několikaletých grantů.

"ČR se musí při rozdělování peněz řídit evropskými pravidly. Jedno z nich, nazvané de minimis, určuje, že z peněz daňových poplatníků lze financovat pouze neziskové kulturní subjekty. Proto nemohly být uspokojeny požadavky divadel založených na obchodní bázi. Nebyly ale uspokojeny ani požadavky řady neziskových projektů, zvláště v oblasti vážné hudby," uvádí Iniciativa pro kulturu.

Podle zmíněného pravidla mohou kulturní organizace pracující jako ziskové čerpat z veřejných peněz jen výjimečně a maximálně 200.000 euro (5,6 milionu korun) na období tří let. Podle Yvony Kreuzmannové z iniciativy by ale třeba Divadlo Na Jezerce mělo mít na tuto výši podpory nárok; divadlo žádalo v rámci čtyřletého grantu na letošní rok 7,5 milionu a dostalo 350.000 korun.

Daleko neprůhlednější než granty je však podle iniciativy rozhodování města o spolupořadatelství, kde se pohybují podobně vysoké částky jako v grantech na kulturu.

Markéta Horešovská mkv

Autor článku: ČTK