09.06.2021 13:52

Praha rozdělí v příštím roce na granty v kultuře 330 milionů Kč

Pražský magistrát rozdělí v příštím roce na granty v kultuře 330 milionů korun, což je stejně jako letos. Větší část peněz půjde na víceleté granty. Žadatelé budou moci na magistrát posílat své žádosti od 2. srpna do 6. září 2021. Vyplývá to z dokumentu schváleného pražskými radními. Přestože město v příštím roce rozdělí stejně peněz jako letos, oproti roku 2019 je to o více než osm procent méně. Snížení způsobily dopady pandemie covidu-19 a s tím spojené nižší příjmy města.

Projekty, které město podpoří, vybere magistrátní grantová komise. Ta bude rozhodovat o přidělení peněz na jednoleté granty pro rok 2022 a rovněž na víceleté granty na léta 2023 až 2026. Z celkového objemu peněz je podle dokumentu určeno na víceleté granty 239,3 milionu. Zbytek připadá na ty jednoleté.

„Jedná se o náš klasický grantový program, který vypisujeme každoročně v oblasti kultury. Tentokrát se to nejmenuje granty, ale přejmenovalo se to na dotace," řekla v pondělí po jednání vedení města radní Hana Třeštíková (Praha Sobě).

Dotace jsou určeny pro celkem sedm oblastí, a to divadlo, hudbu, literaturu, vizuální umění a rezidenční pobyty, další je audiovize a poslední tzv. mezioborové projekty jako třeba kulturně-sociální akce. Naopak peníze nemají sloužit na vydávání novin či časopisů, a to tištěných ani digitálních, na podporu filmu nebo na akce pořádané mimo hlavní město.

Granty město přiděluje pouze těm žadatelům, jejichž projekty získají od grantové komise při hodnocení alespoň minimální počet bodů. U žádosti o jednoletý garant je to 65 bodů a u víceletých 75. Grantová komise je patnáctičlenná a je volena vždy na tři roky. Pouze její předseda je vybírán z řad politiků.

https://kultura.praha.eu/


Formuláře k dotacím v oblasti kultury a umění budou k vyplnění zde na Portále finanční podpory. Lhůta pro podání Žádosti je od 2. 8. 2021 do 6. 9. 2021 18:00 hodin.Usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1369 ze dne 7. 6. 2021 Program podpory v oblasti kultury a umění pro jednoleté dotace v roce 2022 a pro víceleté dotace na léta 2023 – 2026 Harmonogram Programu podpory v oblasti kultury a umění pro jednoleté dotace v roce 2022 a pro víceleté dotace na léta 2023 – 2026
Autor článku: ČTK: brn, mal, https://kultura.praha.eu/