09.12.2020 18:02

Praha sníží kvůli covidu meziročně výdaje na granty v kultuře

Pražský magistrát sníží pro rok 2021 meziročně výdaje na granty v kultuře o 8,3 procenta na celkem 330 milionů Kč. Důvodem jsou dopady pandemie nemoci covid-19. Z celkové částky tvoří většinu víceleté granty schválené v uplynulých letech. Návrh rozdělení grantů dnes schválil magistrátní výbor pro kulturu a cestovní ruch. Projekty, které město podpoří, vybrala magistrátní grantová komise, jejímiž členy jsou převážně odborníci z kultury. Návrh musí ještě projednat pražští zastupitelé.

Z celkové částky činí podpora víceletých grantů 228 milionů, což je méně, než bylo původně zamýšleno. Město a grantová komise se rozhodla příspěvky plošně snížit o deset procent, protože by Praha neměla dost peněz na jednoleté projekty. „Tím vznikla možnost rozdělit zmíněných přibližně 102 milionů korun. Bylo to velmi složité a dlouhé jednání," řekl na jednání výboru ředitel magistrátního odboru kultury Jan Sulženko.

Město letos posunulo kvůli pandemii termín, do kdy mohli kulturní subjekty o granty posílat, z poloviny června na konec září.

Do grantového řízení bylo zasláno 787 žádostí v celkové výši 1,5 miliardy korun. Z celkového počtu zaslaných žádostí jich bylo 60 o víceletý a 727 o jednoletý grant. Letos se přihlásila také řada soukromých divadel, klubů či galerií a další kulturní zařízení, která granty obvykle nedostávají a ani o ně nežádají. O jejich podpoře bude město ještě jednat.

Granty město přiděluje pouze těm žadatelům, jejichž projekty získají od grantové komise při hodnocení alespoň minimální počet bodů. U žádosti o jednoletý garant je to 65 bodů a u víceletých 75. Grantová komise je 15členná a je volena vždy na tři roky. Pouze její předseda je vybírán z řad politiků.

Do budoucna chce vedení města inovovat strategií podpory umění a kulturních a kreativních průmyslů. Magistrát nyní připravuje aktualizovanou verzi grantového systému pro roky 2022 až 2026.

Jednoleté granty v kultuře v Praze v roce 2021

Divadlo - 27,650.000
Hudba - 21,725.000
Tanec - 13,195.000
Výtvarné - umění 15,210.000
Literatura - 3,680.000
Audiovize - 6,162.000
Ostatní - 14,410.000
Celkem - 102,032.000

Autor článku: ČTK: brn, mal