13.06.2007 00:00

Pražské Quadriennale začne férií a důchodci na fasádách

11. ročník mezinárodní soutěžní výstavy scénografie a divadelní architektury
14. - 24. června 2007 / Průmyslový palác, Výstaviště Praha

V Praze, 13. červen 2007 - Nejen statická výstava, ale živý, pestrý festival! Záměr pořadatelů 11. Pražského Quadriennale, největší přehlídky současného divadla na světě, začne být naplňován hned první den otevření PQ veřejnosti - 15. června. Košaté, interaktivní, invenčně řešené prezentace v centru Quadriennale v Průmyslovém paláci v Praze-Holešovicích doplní akční program v ulicích metropole. K prvním spektakulárním performancím patří X-krát židle lidí, kterou režisérka, choreografka a performerka Angie Hiesl připravila pro centrum Prahy. Od 13.00 do 14.00 a od 17.00 do 18.00 budou na fasádách vybraných objektů v šestimetrové výšce k vidění staříci a stařenky na židlích, kteří se zahloubají do svých každodenních činností - čtení novin, rovnání prádla, pletení, konzumace jídla... V uvedené časy pořadatelé doporučují procházku např. v okolí náměstí Republiky či cestu ze stanice Národní třída k Divadlu Komedie.

V podvečer, konkrétně v 18.00, proběhne před Průmyslovým palácem na Výstavišti premiéra pouličního projektu performerů a muzikantů, nazvaného Alchymista. Skrze mikropříběhy a choreografie zkoumá nové možnosti výrazu chůdaře jako tanečníka a sází na výrazné výtvarné, pohybové a hudební stylizace. Představení Alchymista zahájí velký Ptačí průvod kostýmů Prahou. Jeho cesta povede po ose Výstaviště Praha - Letenské sady - Ovocný trh a celý bude inspirován Aristofanovou komedií Ptáci. Do férie se zapojí stovky akreditovaných účastníků Pražského Quadriennale - tanečníci a choreografové, scénografové a studenti.

11. Pražské Quadriennale je rozděleno do tří základních výstavních linií: Sekce národních expozic, Studentské sekce Scenofest a Sekce architektury a technologie. Jeho součástí je dále projekt Praga Theatralis, který zahrnuje všechny akce a programy v pražských ulicích a divadlech. Během deseti dnů, po které se Quadriennale koná, se návštěvníci seznámí s aktuální divadelní tvorbou ze všech koutů světa. V letošním roce očekávají pořadatelé PQ rekordní účast 5 000 akreditovaných divadelních profesionálů a studentů z celého světa. Podrobné informace jsou k dispozici na www.pq.cz.

Pořadatelé PQ myslí tradičně také na žáky základních škol a gymnázií, dětské návštěvníky či jejich rodiče a učitele. Připraveny jsou pro ně v rámci programu PQ dětem (www.pqdetem.cz) scénografické či kostýmní dílny, výstava kostýmů navržených a realizovaných dětmi, ale především dobrodružná hra v Průmyslovém paláci. Zde budou umístěny i expozice téměř 30 škol z celé České republiky, které se zapojily do tvorby rozličných kostýmních návrhů.

Pražské Quadriennale je nejrozsáhlejší akcí svého druhu. Nabízí jedinečnou platformu pro setkání divadelních kultur a umělců z celého světa, jimž se nabízí neopakovatelná příležitost k výměně zkušeností, objevování nových divadelních trendů a technických možností či možnost vyzkoušení si nových pracovních postupů v rámci workshopů. V rámci PQ 07 bude kromě statutárních cen (zmíněná Zlatá triga a zlaté a stříbrné medaile v jednotlivých sekcích) udělena Cena UNESCO na podporu umění v oblasti performing arts, kterou tato organizace uděluje každé dva roky mladým umělcům v rámci významných mezinárodních akcí. Na PQ byla tato cena udělena již v roce 1999.

Zdroj: Silvie Marková, Smart Communication, press@pq.cz

Autor článku: redakce