06.06.2007 00:00

Pražské Quadriennale zaměstná všechny smysly diváků

11. ročník mezinárodní soutěžní výstavy scénografie a divadelní architektury
14. - 24. června 2007 / Průmyslový palác, Výstaviště Praha

V Praze, 5. červen 2007 - Každý, kdo navštíví naši expozici, se stane performerem, slibují tvůrci britského stánku v Průmyslovém paláci na Výstavišti. Držitelé hlavní ceny Zlatá triga z roku 2003 tím vystihují podstatu celé výstavní sekce 11. Pražského Quadriennale, které bude pro veřejnost otevřené od 15. do 24. června. Národní expozice, jichž se na holešovickém Výstavišti soustředí padesát tři, budou vším, jen ne staticky vystaveným uměním. Všechny smysly diváka zaměstná mimo jiné i česká prezentace v podobě nového projektu bratří Formanů - VEJDIVYJDI (ENTRESORT). Aktivní podíl návštěvníka na všech fázích přípravy výtvarné podoby inscenace předpokládají kurátoři kanadské sekce, anti-prezentaci v podobě chyb ve scénografii připravilo Řecko…

Projekt bratří Formanů láká návštěvníky do divadelního zákulisí. "Oživujeme princip pouťové atrakce, která netrvá déle než pár minut. Zve jedním vchodem dovnitř, aby diváka překvapila, zaskočila, možná vystrašila, šokovala nebo poučila, ale především pobavila, a vzápětí na druhé straně vystrčila ven," vysvětluje Matěj Forman.

Národní expozice doplní v Průmyslovém paláci bohatý živý program. Každý den, vždy pod vedením jiného umělce, například budou pod názvem Second Hand Fashion - Módní přehlídky z druhé ruky probíhat prezentace kostýmů a objektů z recyklovaného oblečení. Denně se také blíže představí několik států. Pod hlavičkou Dnů zemí a regionů se mohou diváci těšit na divadelní představení, společenské akce, přednášky nebo ochutnávky národních kuchyní. Zejména profesionálové ocení množství diskusních fór nebo přednášek, širší veřejnost pak desítky živých představení, performance a interaktivních instalací, které budou k vidění nejen na Výstavišti, ale též v ulicích Prahy.

11. Pražské Quadriennale je rozděleno do tří základních výstavních linií: Sekce národních expozic, Studentské sekce Scenofest a Sekce architektury a technologie, dále doprovodného programu v Průmyslovém paláci a projektu Praga Theatralis, který zahrnuje všechny akce a programy v pražských ulicích a divadlech. Během deseti dnů, po které se Quadriennale koná, se návštěvníci seznámí s aktuální divadelní tvorbou ze všech koutů světa. V letošním roce očekávají pořadatelé PQ rekordní účast 5 000 akreditovaných divadelních profesionálů a studentů z celého světa. Podrobné informace jsou k dispozici na www.pq.cz.

Nejrozsáhlejší z programových částí je Sekce národních expozic. Každá země dostala prostor pro prezentaci svých nejlepších scénografů a divadelníků. PQ 07 tentokrát záměrně nestanovilo jednotné téma. Pořadatelé vyzvali státy a jejich národní kurátory, aby sami zvolili a zpracovali téma, které je specifické a charakteristické pro současné divadlo jejich země. PQ 07 chce svou novou koncepcí vyjádřit současnou rozmanitou podobu scénografie a využít její schopnosti reflektovat současný svět.

Zjevná je snaha kurátorů představit nikoliv výsledný tvar, ale celý proces tvorby. Autoři expozic se nevyhýbají ani politickým, aktuálním tématům (Maďarsko, Polsko, USA). Expozice namátkou Nového Zélandu je pak dalším důkazem snahy upoutat diváka a aktivně jej zapojit do prezentace. Nejlépe hodnocená expozice získá Zlatou trigu, hlavní cenu Pražského Quadriennale 2007. Udílení cen proběhne 18. června.

Sekce představí divadelní trendy, kostýmy, loutky či rekvizity. V rámci tzv. Dnů zemí a regionů expozice doplní živý program. Den České republiky se uskuteční 19. června. Český divadelní design budou prezentovat týmů výtvarníků okolo režisérů M. Bambuška, J. Nebeského, V. Morávka, SKUTRu a tvorba předních českých kostýmních výtvarnic: S. Rybákové, L. Loosové, Z. Krejzkové či J. Prekové.

O mladé, začínající divadelníky, výtvarníky anebo architekty bude opřena druhá sekce PQ Studentská sekce - Scenofest. Pod tímto názvem se skrývá centrum tvůrčí spolupráce, kde si budou zúčastnění začínající umělci vyměňovat nápady i názory s profesionály, a které je v nejlepším smyslu slova dílnou. Zaštiťují jej čelné osobnosti světového uměleckého světa - například francouzský scénograf a architekt Jean-Guy Lecat či americký loutkář Peter Schumann. Sekce Scenofest vzbudila nebývalý ohlas, do workshopů i dalších částí se dosud přihlásilo 1500 studentů a začínajících divadelníků z celého světa.

Studenti a další účastníci se zapojí také do velkých praktických projektů. Organizátoři jich připravili hned několik, z toho dva stěžejní: stavbu nové Babylonské věže a adaptaci a prostorové ztvárnění klasické antické komedie - Aristofanových Ptáků. Scenofest vzniká ve spolupráci Pražského Quadriennale a Mezinárodní organizace scénografů, divadelních architektů a techniků - OISTAT. Na 70 workshopů a veřejných prezentací Scenofestu proběhne vedle Průmyslového paláce také v divadle Alfred ve dvoře, NoD / Roxy, Ekotechnickém museu a v ulicích Prahy.

V rámci projektu Scenofest se budou každý den konat také prezentace a přednášky významných osobností současného světového jevištního designu. Vystoupí například Mariaelena Roque, Jay Bolotin, Richard Hudson, Uwe Köhler, Danila Korogodsky, Dmitry Krymov, Heiner Goebbels, Adam Pollock. V Křižíkově pavilonu na Výstavišti bude umístěna výstava školních expozic, kde své aktuální projekty představí studenti 43 zemí.

Pod hlavičkou Scenofestu budou vystaveny vítězné i další návrhy Architektonická soutěže OISTATu, které se zúčastnilo přes 250 tvůrců z 38 zemí. Tématem soutěže bylo řešení nové divadelní budovy s kapacitou 500 sedadel pro klasické i experimentální inscenace.

Třetí, poslední část Quadriennale nese název Sekce architektury a technologie. Zástupci z 26 zemí z řady kontinentů celého světa, kapacity především z řad architektů, ale i další odborníci a experimentátoři, kteří artikulují prostor a čas pro tradiční i netypické divadelní události, představí nové postupy, originální řešení kulturních požadavků jednotlivých lokalit a aktuální návrhy divadelních budov a prostor v posledních 4 - 5 letech.

Návštěvníci se mohou těšit originální nápady: jak Tchaj-wan kombinuje divadelní, vzdělávací a relaxační funkce na ploše šestihektarového parku?; Jak v Srbsku přivedli kulturní jiskření do ulic metropole, vyhaslé vleklými politickými problémy minulosti?; Jak vypadá unikátní irský prostor vytvořený vždy pro jednoho diváka a jednoho herce?; Jak jedno z největších měst světa Mexiko City dokáže vyhovět rozmanitým požadavkům i v nepříznivé ekonomické situaci?; Jak izraelský Tel-Aviv propojuje diváka se zákulisními mechanismy a centrum s kulturní periferií?; Jak řeší divadelní budovy světoznámý brazilský architekt Oskar Niemeyer?; Jak v Nizozemsku - Mecce moderní architektury - vytvářejí multifunkční a dokonale flexibilní scény?; Jak vznikla divadelní loď Tajemství bratří Formanů? …

Výlučnou programovou skupinou je Praga Theatralis, zahrnující veškeré dění mimo Průmyslový palác. Do pestré, mnohovrstevnaté nabídky přispějí zvukoví a světelní designéři, performeři, tanečníci a další umělci. Budou se pohybovat v centru města, včetně turisticky nejfrekventovanějších lokalit, kde se odehrají často nepřehlédnutelná představení anebo instalace. Ostatně téma veřejných prostor jako prostředí pro divadlo a umění bude často rezonovat v chystaných diskusích teoretiků, politiků i tvůrců.

Druhé těžiště programu Praga Theatralis tvoří přehlídka Pražské dny divadla, která je určená primárně pro zahraniční návštěvníky PQ, ale i pro širokou veřejnost a jejímž cílem je ukázat Prahu jako výjimečné divadelní velkoměsto. Ve spolupráci s jednotlivými divadly představí přehlídka to nejlepší, co je k vidění na pražských scénách. Dále v divadle Archa povede několikadenní workshop, završený představením, přední americká režisérka Anne Bogart a SITI Company.

Pořadatelé PQ myslí tradičně také na žáky základních škol a gymnázií, dětské návštěvníky či jejich rodiče a učitele. Připraveny jsou pro ně v rámci programu PQ dětem (www.pqdetem.cz) scénografické či kostýmní dílny, výstava kostýmů navržených a realizovaných dětmi, ale především dobrodružná hra v Průmyslovém paláci. Zde budou umístěny i expozice téměř 30 škol z celé České republiky, které se zapojily do tvorby rozličných kostýmních návrhů. Nejmenší návštěvníci rozhodnou také o udělení "Dětské ceny" pro nejlepší instalaci.

U příležitosti Pražského Quadriennale se koná i několik doprovodných výstav. V Obecním domě je již od 16. května k vidění výstava František Tröster (1904 - 1968) - Básník světla a prostoru, představující celoživotní dílo jednoho z nejslavnějších českých scénografů. České centrum Praha připravilo v termínu PQ 07 výstavu s názvem Umění a paměť věnovanou dílu významného ruského scénografa Davida Borovského, který loni zemřel.

Pražské Quadriennale je nejrozsáhlejší akcí svého druhu. Nabízí jedinečnou platformu pro setkání divadelních kultur a umělců z celého světa, jimž se nabízí neopakovatelná příležitost k výměně zkušeností, objevování nových divadelních trendů a technických možností či možnost vyzkoušení si nových pracovních postupů v rámci workshopů. V rámci PQ 07 bude kromě statutárních cen (zmíněná Zlatá triga a zlaté a stříbrné medaile v jednotlivých sekcích) udělena Cena UNESCO na podporu umění v oblasti performing arts, kterou tato organizace uděluje každé dva roky mladým umělcům v rámci významných mezinárodních akcí. Na PQ byla tato cena udělena již v roce 1999.

Funkci generálního komisaře PQ zastává americký teatrolog a pedagog Arnold Aronson, profesor Columbia University School of the Arts v New Yorku. Je to poprvé, kdy byla tato významná úloha svěřena někomu ze zahraničních odborníků. Arnold Aronson však s Pražským Quadriennale spolupracuje řadu let - v roce 1995 byl kurátorem americké expozice na PQ a v letech 1991 a 1999 předsedal jeho mezinárodní porotě. V roce 2003 se zúčastnil projektu Srdce PQ.

Autorem výtvarného konceptu Pražského Quadriennale 2007 je progresivní sochař a designér Krištof Kintera. Jako jeden z mála příslušníků generace umělců narozených v 70. letech pronikl do prestižních zahraničních galerií a výstavních síní. Jeho práce nechybějí v Museum of Fine Arts a Fogg Art Museum v Bostonu, Rubell Family Art Collection v Miami, pražské Národní galerii, v Galerii hl. m. Prahy či v Museum der Moderne v Salcburku a celé řadě soukromých sbírek.

Pražské Quadriennale se v české metropoli koná od roku 1967, v letošním roce tedy oslaví 40 let od svého prvního ročníku. Dosavadních deseti ročníků PQ se účastnili nejvýznamnější světoví scénografové; v Praze vystavovali například Tadeusz Kantor, David Borovskij, Ralph Koltai, Luciano Damiani, Ming Cho Lee či Achim Freyer.

Předchozího 10. ročníku se zúčastnilo 50 zemí z 5 kontinentů, které představily to nejlepší z oboru scénografie, kostýmní tvorby a divadelní architektury. Hlavní cenu - Zlatou trigu - udělila mezinárodní porota národní expozici Velké Británie. Tradiční sekce - národní, architektonickou a školní - doplnily dva zcela nové projekty: experimentální interaktivní výstava / performance Srdce PQ a edukativní projekt pro studenty Scenofest. Během PQ 03 se akreditovalo 3 400 odborných účastníků z celého světa, včetně tisícovky studentů. Quadriennale celkem zhlédlo 20 000 návštěvníků.

Pražské Quadriennale vyhlašuje a pořádá Ministerstvo kultury ČR, které realizací pověřilo Divadelní ústav. Ředitelem PQ 07 je Ondřej Černý. Záštitu nad akcí převzal prezident České republiky Václav Klaus i primátor hl. m. Prahy Pavel Bém.

Ceny vstupenek do Průmyslového paláce:

Jednodenní vstupenky:
Základní vstupné: 120,- Kč
Snížené vstupné: 60,- Kč (studenti, důchodci, zdravotně postižení)
Rodinné vstupné: 180,- Kč (2 dospělí + min. 1 dítě do 18let)
Žákovské vstupné: 30,- Kč (pro školní skupinu - min. 10 žáků)

Permanentka na 10 dní:
Základní: 600,- Kč, Studentská: 300,- Kč (registrace na www.pq.cz)

Zdroj: Silvie Marková, press@pq.cz

Autor článku: redakce