21.12.2020 20:41

Pražský Činoherní klub změní právní formu, usnadní jeho fungování

Pražský Činoherní klub se změní z obecně prospěšné společnosti na tzv. zapsaný ústav. Cílem je zjednodušit jeho fungování a umožnit mu podnikatelské aktivity jako je například provoz kavárny. Změnu právní formy divadla dnes schválili pražští radní. Zakladatelem společnosti Činoherní klub je hlavní město. Změnu musí ještě schválit pražští zastupitelé.

„Ústav může zajišťovat podnikatelské aktivity, nejen vlastním jménem, ale i nepřímo účastí v obchodních společnostech. Pro Činoherní klub je taková možnost důležitá k zajištění aktivit jako je provoz divadelní kavárny a aktivit nepřímo souvisejících s divadelním provozem a vytvářejících vyšší komfort pro návštěvníky divadla," píše se v dokumentu.

V případě ústavu, na rozdíl od obecně prospěšné společnosti, je možné také flexibilněji tvořit vnitřní strukturu a přizpůsobit ji potřebám organizace. Jedná se například o určení počtu členů kolektivních orgánů, stanovení délky funkčního období, určení působnosti orgánů či ředitele.

Činoherní klub vznikl v roce 1965 jako součást Státního divadelního studia. Na obecně prospěšnou společnost byl transformován v roce 2002. Divadlo sídlí v ulici Ve Smečkách v Praze 1 a jeho součástí je také divadelní kavárna.

https://cinoherniklub.cz/

Autor článku: ČTK: brn, mal