08.01.2021 08:53

Pražský filharmonický sbor hledá zpěváky

1. kolo pro soprán a tenor – čtvrtek 28. 1. 2021 ve 14 hod. v sídle PFS, Senovážné nám. 23, Praha 1
1. kolo pro alt a bas – pátek 29. 1. 2021 ve 14 hod. v sídle PFS, Senovážné nám. 23, Praha 1

  • Kandidáti si připraví dvě stylově odlišné árie či písně podle vlastního výběru, z toho alespoň jednu z období romantismu.
  • Dále bude prověřen hlasový rozsah a zpěv z listu.

2. kolo – termín bude oznámen během ledna 2021

  • A. Dvořák, Stabat mater, část 7. Virgo virginum – sborový part
  • G. Verdi, Requiem, část 7. Libera me – Allegro risoluto – fuga sboru do taktu 311

Více informací a noty ke stažení zde

Termín nástupu: dohodou
Pracovní úvazek: 1,0

Uzávěrka přihlášek: 25. ledna 2021
Již zaslané přihlášky zůstávají v platnosti.
Přihlašování: V případě zájmu o účast v konkurzu zašlete vyplněnou přihlášku e-mailem nebo poštou.

Kontakt: Michal Krůšek, tajemník sboru, Pražský filharmonický sbor, Senovážné náměstí 23, 110 00 Praha 1, krusek@choir.cz, 774 436 924PFS-konkurz_alt-bas_2021-1 PFS-konkurz_sop.-tenor_2021-1
Autor článku: Převzato z: culturenet.cz