18.02.2021 17:02

Pražští zastupitelé schválili změnu právní formy Činoherního klubu

Pražští zastupitelé dnes změnili právní formu Činoherního klubu. Místo obecně prospěšné společnosti se změní na tzv. zapsaný ústav. To zjednoduší jeho fungování a umožní mu zabývat se i podnikatelskými aktivitami, jako je například provoz místní kavárny. Zastupitelé se změnou statusu zabývali již na minulém jednání, avšak kvůli nepřesnostem ve schvalovaném materiálu jeho projednání odložili. Zakladatelem společnosti Činoherní klub je hlavní město.

„Ústav může zajišťovat podnikatelské aktivity nejen vlastním jménem, ale i nepřímo účastí v obchodních společnostech. Pro Činoherní klub je taková možnost důležitá k zajištění aktivit jako je provoz divadelní kavárny a aktivit nepřímo souvisejících s divadelním provozem a vytvářejících vyšší komfort pro návštěvníky divadla," píše se v dokumentu schváleném zastupiteli.

V případě ústavu, na rozdíl od obecně prospěšné společnosti, je možné také flexibilněji tvořit vnitřní strukturu a přizpůsobit ji potřebám organizace. Jde například o určení počtu členů kolektivních orgánů, stanovení délky funkčního období, určení působnosti orgánů či ředitele.

Činoherní klub vznikl v roce 1965 jako součást Státního divadelního studia. Na obecně prospěšnou společnost byl transformován v roce 2002. Divadlo sídlí v ulici Ve Smečkách v Praze 1 a jeho součástí je také divadelní kavárna.

https://cinoherniklub.cz/

Autor článku: ČTK: brn, jw