28.05.2019 09:38

Předání Ceny Ministerstva kultury v oborech zájmových uměleckých aktivit za oblast divadla

Ve dnech 24. – 26. května 2019 se v Písku z pověření Ministerstva kultury ČR konala 58.  celostátní přehlídka experimentujícího divadla Šrámkův Písek. Akce byla podpořena ze státního rozpočtu ve výši 330 000 Kč. 

V rámci zahájení přehlídky předal zástupce Ministerstva kultury (odboru regionální a  národnostní kultury) vedoucí oddělení kulturně výchovných aktivit PhDr. Václav Appl za účasti ředitelky NIPOS Mgr. Lenky Lázňovské Cenu Ministerstva kultury v oborech zájmových uměleckých aktivit za oblast divadla panu Vladimíru Hulcovi, který ji obdržel za celoživotní přínos v  oblasti experimentujícího divadla.

Autor článku: Převzato z: mkcr.cz