07.10.2014 09:45

Přednáška Jitky Ludvové v Mnichově

Společnost Adalbert Stifter Verein, která podporuje výzkum jazykově německé literatury v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, jejích kontaktů s českou literaturou a vzájemnou kulturní výměnu, pozvala pracovnici Kabinetu pro studium českého divadla PhDr. Jitku Ludvovou, CSc., k přednášce Kapitoly z dějin jazykově německého divadla v českých zemích, která se uskuteční 16. října 2014 (19 hodin, Kulturforum, Hochstr. 8).

Přednáška nastíní šíři a výsledky vědeckého bádání, které se v této oblasti v posledních 25 letech podařilo rozvinout na obou stranách česko-německé hranice. Jako příklady méně známých divadelní osobností představí např. pražskou rodinu Suwarů, která od roku 1805 provozovala divadelní společnost více než 100 let nebo spisovatele a novináře Maxe Glasera a jeho pražský a karlovarský časopis Hohe Warte (1929-1938). 

Autor článku: Klára Kadlecová

Přednáška Jitky Ludvové v Mnichově