11.02.2014 10:47

Přednáška Měšťanské divadlo Dušana Pařízka: DDP mezi Curychem a Düsseldorfem

Sdružení českých divadelních kritiků vás zve na přednášku s obrazovými ukázkami:

Měšťanské divadlo Dušana Pařízka: DDP mezi Curychem a Düsseldorfem,

kterou přednese Vojtěch Varyš 27. února 2014 v 17,00 v Malém sále Institutu umění – Divadelního ústavu, Celetná 17, 2. patro.

Přednáška se zaměří na „německou“ kariéru Dušana Pařízka, jak ji tento bývalý ředitel pražského Divadla Komedie kontinuálně rozvíjí už od roku 2002. V poslední době spolupracuje především se dvěma scénami: Schauspielhaus Zürich ve Švýcarsku a Schauspielhaus Düsseldorf v Severním Porýní-Vestfálsku. Zevrubně probereme čtyři poslední Pařízkovy inscenace: Fausta a Viléma Tella z Curychu a Rozbitý džbán a Noru z Düsseldorfu, přičemž důraz bude kladen na specifika Pařízkova stylu v německém kontextu, kde se jeho práce výrazně liší od toho, na co jsme byli zvyklí z Divadla Komedie.

Cílem nového pásma přednášek SČDK je představit slovem i ukázkami aktuální trendy a tendence zahraničního i domácího scénického umění. Přednášky jsou určeny široké kulturní veřejnosti a všichni jsou srdečně zváni.

http://host.divadlo.cz/scdk/

Autor článku: Martin Bernátek

Přednáška Měšťanské divadlo Dušana Pařízka: DDP mezi Curychem a Düsseldorfem