19.03.2020 08:45

Přehled oficiálních doporučení českých ministerstev pro umělecký sektor

Přinášíme přehled oficiálních doporučení českých ministerstev pro umělecký sektor. Snažíte se vrátit zpět do země? Nevíte jakým způsobem naložit s připsaným granetem? Jak jsou na tom ostatní přípěvkové organizace?

Pro všechny umělce, kteří uvízli v zahraničí

Pokud jste uvízli v zahraničí a hledáte pomoc jak se dostat domů, kontaktujte hot linku Ministerstva zahraničních věcí České republiky.

+420 224 183 200
+420 224 183 100

Pro všechny, kteří se snaží dostat do ČR ze států Evropské unie, jsou organizované autobusy, přehled odjezdů i s telefonními čísly, na kterých lze provést rezervaci najdete zde.
MZV však vyzývá občany, aby si v prvé řadě pokusili zajistit dopravu zpět do ČR individuálně:

"V případě, že přilétáte na letiště do Německa nebo Rakouska, využijte primárně vnitrostátní komerční přepravu na hranici s ČR (např. železniční spojení Vídeň - Gmünd). Z hraničního přechodu Vám již může pomoci se zajištěním přepravy rodinný příslušník či osoba blízká. Máte-li rodinného příslušníka, který pro Vás může dojet na letiště v zahraničí, vztahuje se na něj výjimka pro vycestování z ČR, pokud doloží letenku nebo palubní vstupenku."

Veškeré další podrobné informace naleznete na webu MZV.

Webové stránky Ministerstva kultury České republiky

Na webových stránkách MKČR můžete pravidelně sledovat aktuální informace o koronavirové pandemii. Najdete tam důležitá telefonní čísla, kontakty, rady, odkazy, informace pro zaměstanavatele a zaměstnance. Dozvíte se i další informace napříč ministerstvy. Například už víte, že Ministerstvo zdravotnictví spouští na stránkách chatbota ke koronaviru, který pomůže lidem se základními dotazy a důležitými kontakty?

Zároveň Ministerstvo kultury ČR zřídilo speciální linku, na které jsou k dispozcici každý den od 9 do 19 hodin.

+420 777 458 007

Aktuální informace k dotačním řízením

MK vyzvývá všechny úspěšné účastníky výběrových řízení, aby MK sdělili zda a v jakém rozsahu se jimi připravované projekty budou konat v termínu podaných žádostí, anebo zda bude termín realizace projektu / akce posunut. Tyto informace zasílejte bezodkladně na kontakty uvedené ve výzvách, na jejichž základě jste podávali žádost.

To samé platí i pro projekty, které nelze v současných podmínkách realizovat, nelze je posunout na jiný termín, či jsou ve stavu částečné rozpracovanosti. Informujte prosím Ministerstvo kultury i o dosud vynaložených nákladech.

Více informací naleznete zde.

Obracejte se přímo na:
Odbor umění, literatury a knihoven
Odbor regionální a národnostní kultury
Odbor médií a audiovize
Samostatné oddělení církví a náboženských společností
Odbor mezinárodních vztahů
Odbor památkové péče
Samostatný odbor ochrany kulturních statků

Příspěvkové organizace v době koronavirové pandemie

Ministerstvo kultury České rebubliky na na této stránce sbírá aktuální informace z příspěvkových organizací související s koronavirovou pandemií. Zároveň informuje a aktualizuje situace v jednolitvých příspěvkových organizacích MK.

Pro všechny umělce, kteří uvízli v zahraničí

Pokud jste uvízli v zahraničí a hledáte pomoc jak se dostat domů, kontaktujte hot linku Ministerstva zahraničních věcí České republiky.

+420 224 183 200
+420 224 183 100

Pro všechny, kteří se snaží dostat do ČR ze států Evropské unie, jsou organizované autobusy, přehled odjezdů i s telefonními čísly, na kterých lze provést rezervaci najdete zde.
MZV však vyzývá občany, aby si v prvé řadě pokusili zajistit dopravu zpět do ČR individuálně:

"V případě, že přilétáte na letiště do Německa nebo Rakouska, využijte primárně vnitrostátní komerční přepravu na hranici s ČR (např. železniční spojení Vídeň - Gmünd). Z hraničního přechodu Vám již může pomoci se zajištěním přepravy rodinný příslušník či osoba blízká. Máte-li rodinného příslušníka, který pro Vás může dojet na letiště v zahraničí, vztahuje se na něj výjimka pro vycestování z ČR, pokud doloží letenku nebo palubní vstupenku."

Veškeré další podrobné informace naleznete na webu MZV.

Webové stránky Ministerstva kultury České republiky

Na webových stránkách MKČR můžete pravidelně sledovat aktuální informace o koronavirové pandemii. Najdete tam důležitá telefonní čísla, kontakty, rady, odkazy, informace pro zaměstnavatele a zaměstnance. Dozvíte se i další informace napříč ministerstvy. Například už víte, že Ministerstvo zdravotnictví spouští na stránkách chatbota ke koronaviru, který pomůže lidem se základními dotazy a důležitými kontakty?

Zároveň Ministerstvo kultury ČR zřídilo speciální linku, na které jsou k dispozici každý den od 9 do 19 hodin.

+420 777 458 007

Aktuální informace k dotačním řízením

MK vyzývá všechny úspěšné účastníky výběrových řízení, aby MK sdělili zda a v jakém rozsahu se jimi připravované projekty budou konat v termínu podaných žádostí, anebo zda bude termín realizace projektu / akce posunut. Tyto informace zasílejte bezodkladně na kontakty uvedené ve výzvách, na jejichž základě jste podávali žádost.

To samé platí i pro projekty, které nelze v současných podmínkách realizovat, nelze je posunout na jiný termín, či jsou ve stavu částečné rozpracovanosti. Informujte prosím Ministerstvo kultury i o dosud vynaložených nákladech.

Více informací naleznete zde.

Obracejte se přímo na:
Odbor umění, literatury a knihoven
Odbor regionální a národnostní kultury
Odbor médií a audiovize
Samostatné oddělení církví a náboženských společností
Odbor mezinárodních vztahů
Odbor památkové péče
Samostatný odbor ochrany kulturních statků

Příspěvkové organizace v době koronavirové pandemie

Níže naleznete odkazy na jednotilvé příspěvkové organizace MK s důležitými informacemi o fungování a mimořádných opatřeních v souvislosti s vládním opatřením proti šíření koronaviru.

Ministerstvo kultury České rebubliky na na této stránce sbírá aktuální informace z příspěvkových organizací související s koronavirovou pandemií. Zároveň informuje a aktualizuje situace v jednotlivých příspěvkových organizacích MK


Níže naleznete odkazy na jednotilvé příspěvkové organizace MK s důležitými informacemi o fungování a mimořádných opatřeních v souvislosti s vládním opatřením proti šíření koronaviru.

Památky

Galerie

Knihovny

Divadlo a hudba

Ostatní

Muzea

 

Autor článku: IDU

Přehled oficiálních doporučení českých ministerstev pro umělecký sektor

Zprávy

03.04.2020

Herecká asociace: Reakce na „Program 25“ – podpora OSVČ

Herecká asociace, profesní a odborová organizace, pečlivě sleduje kroky Vlády ČR, které mají vést k podpoře naší společnosti v rámci dnešní „virové krize“. Jsme rádi, že jsme z úst ministryně financí slyšeli, že se podpora bude týkat všech OSVČ – tedy i tzv. „svobodných povolání“ – jako jsou umělci, zpěváci, tanečníci, herci, grafici, architekti atp. Některé z těchto profesí naše organizace zastupuje. V současné době jsme však zklamaní z podmínek, které musí splnit tzv. OSVČ, aby se účastnil „Programu 25“.

03.04.2020

Městská divadla pražská: Když potlesk a zpěv nestačí. Poděkování první linii

Městská divadla pražská spouštějí unikátní akci. Od prvního dubna mohou lidé na webových stránkách MDP vyjádřit podporu a poděkování zdravotníkům a příslušníkům integrovaného záchranného systému zakoupením dárkového poukazu na představení.

02.04.2020

Národní divadlo v čase koronakarantény

V souladu s vládními opatřeními v nouzovém stavu Národní divadlo do odvolání nehraje na žádné ze svých scén. Umělečtí pracovníci Národního divadla se věnují tzv. domácí přípravě – herci studují texty, zpěváci a hudebníci notové party, tanečníci individuálně trénují. Administrativní zaměstnanci plní své úkoly v režimu homeoffice. Zůstává zajištěn nezbytný provoz, ostraha a údržba budov.