29.04.2022 12:38

Přehled premiér v květnu a festivalů v květnu a červnu 2022

Pravidelný přehled nadcházejících premiér a festivalů připravuje Informačně dokumentační oddělení IDU na základě informací zasílaných divadly a pořadateli.

Přehled premiér v květnu 2022 přináší informace o téměř padesáti premiérách, v polovině případů jsou to zcela nové divadelní hry či dramatizace a adaptace.
V nejbližší době začínající nebo právě probíhající festivaly a přehlídky rekapituluje Přehled festivalů v květnu a červnu 2022.

Informace o dříve uvedených premiérách a akcích jsou dostupné v naší Virtuální studovně, a to v částech Inscenace a Divadelní akce.

Pokud byste chtěli také přispět, můžete využít Formulář pro premiéry a Formulář pro festivaly.
Poskytnuté údaje budou zobrazeny prostřednictvím Virtuální studovny a rovněž se objeví na tomto místě v přehledech na další měsíce.

IDU

Autor článku: Lucie Čepcová, Radka Petrmichlová; Foto: David Konečný