27.09.2019 14:14

Přehled premiér v říjnu a festivalů v říjnu a v listopadu 2019

Pravidelný přehled nadcházejících premiér a festivalů připravuje Informačně dokumentační oddělení IDU na základě informací zasílaných divadly a pořadateli.

Přehled premiér v říjnu 2019 přináší informace o více než sedmdesáti připravovaných inscenacích. V nejbližší době začínající nebo právě probíhající festivaly a přehlídky rekapituluje  Přehled festivalů v říjnu a listopadu 2019.

Pokud byste chtěli také přispět, můžete využít formulář pro premiéry a formulář pro festivaly.
Poskytnuté údaje budou zobrazeny prostřednictvím Virtuální studovny, a to v segmentu Inscenace a Divadelní akce, a také se objeví na tomto místě v přehledech na další měsíce.

Foto: David Konečný

Autor článku: Lucie Čepcová, Radka Petrmichlová; Informačně-dokumentační oddělení DÚ