01.08.2019 12:21

Přehled premiér v srpnu a festivalů v srpnu a září 2019

Pravidelný přehled nadcházejících premiér a festivalů připravuje Informačně dokumentační oddělení IDU na základě informací zasílaných divadly a pořadateli.

Přehled premiér v srpnu 2019 přináší informace o několika letních premiérách. Přehled festivalů v srpnu a září 2019 rekapituluje v nejbližší době začínající nebo právě probíhající festivaly a přehlídky.

Pokud byste chtěli také přispět, můžete využít formulář pro premiéry a formulář pro festivaly.
Poskytnuté údaje budou zobrazeny prostřednictvím Virtuální studovny, a to v segmentu Inscenace a Divadelní akce, a také se objeví na tomto místě v přehledech na další měsíce.

Foto: David Konečný

Autor článku: Lucie Čepcová, Radka Petrmichlová; Informačně-dokumentační oddělení DÚ