04.11.2019 11:29

Přehlídka amatérského divadla Vršovická divadelní kovárna

Projekt má ambici navázat na přehlídku Karlínské jeviště, (KJ) která byla jednou z největších přehlídek amatérského divadla v České republice. Bohužel po 16 ročnících v roce 2015 skončila: jak z důvodů finančních, tak vyčerpáním organizátora akce (Divadlo a Život). Zájem jednotlivých souborů trvá, tyto se nám hlásí, zvou nás, lektory, na své premiéry a nesmírně litují, že přehlídka tohoto charakteru v Praze skončila. I na jejich podnět jsme se odhodlali k tomuto kroku.

Jedná se o nepostupovou přehlídku s průběžným hodnocením odborného lektorského sboru a seminářem za účasti přihlášených divadelních souborů i diváků. Festival je dvoukolový, přičemž se odehraje 10 - 12 představení v jedné části - v podzimní/listopad/ a následně znovu 10 - 12 inscenací v části zimní /leden. Přehlídky se tak za rok zúčastní celkem cca 22 amatérských souborů, a to v čase, kdy připravují inscenace před postupovými soutěžemi (POPAD, Klicperovy divadelní dny v Sadské, POPELKA Rakovník, Divadelní piknik Volyně a jiné.) a kdy mohou na základě připomínek lektorského sboru své inscenace dovést kvalitativně dál.

V budoucnosti (snad už v dalším ročníku) bude součástí akce vytvoření videozáznamu jednotlivých představení, jak tomu bylo v předchozích ročnících KJ tradicí. Následně budeme tento na rozborovém semináři společně s členy souboru po jednotlivých sekvencích analyzovat.

Přestože se nám pro letošní rok nepovedlo získat prostředky v potřebném rozsahu, přehlídku VRŠOVICKÁ DIVADELNÍ KOVÁRNA uskutečníme, byť v zredukované podobě. Pilotní první ročník se koná ve dnech 29. a 30. 11. 2019 (pátek a sobotu) ve Vršovickém divadle MANA v Praze, (ulice Na Kovárně).

Festivalu laskavě udělila svojí záštitu Ing. Mariana Čapková, členka zastupitelstva HMP a předsedkyně Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP. Akce se uskuteční pod osobní záštitou místostarosty MČ Praha 10, MgA. Davida Kašpara. Děkujeme Městské části Praha 10 za finanční podporu, bez níž bychom festival vůbec nemohli realizovat.

Pro všechny amatérské divadelníky už teď připravujeme II. ročník přehlídky VRŠOVICKÁ DIVADELNÍ KOVÁRNA v kýžené celovíkendové podobě (pá-so-ne), která se bude konat v lednu 2020 a následně v listopadu 2020.

Lektorský sbor:

 • MgA. Marta Hrachovinová - herečka a herecká pedagožka
 • RNDr. Marek Frič, PhD. - vědec, akustik a pedagog HAMU
 • MgA. Mária Uhrinová - dramaturgyně, básnířka, divadelní autorka a publicistka

Znovuoživení pražské přehlídky amatérského divadla VDK se bohužel nedožil vynikající herec, pěvec a organizátor Milan Špale (1953 – 2019). Byl zakladatelem a dlouholetým ředitelem Karlínského jeviště, kterým jsme se nechali inspirovat a na které bychom VRŠOVICKOU DIVADELNÍ KOVÁRNOU rádi navázali, jak kvalitou, tak diváckým zájmem.
Letošní první ročník bude věnován jeho památce.

PROGRAM PŘEHLÍDKY:

Pátek 29.11. 2019

 • 15,00 odpolední představení pro seniory
  Divadlo Proměna, Praha
  Šuškanda a šeptanda
 • 17,00 podvečerní představení
  Nové divadlo Mělník
  Kratochvílné povídání
 • 19,00 večerní představení
  Divadlo AMARTUM , Praha Jižní město
  Zločin v přístavní krčmě
 • 21.00 noční představení Host přehlídky:
  Divadlo Neklid „Listopadové matky“

Sobota 30.11. 2019

 • 10,00 Speciální host přehlídky
  Divadlo VERVA
  „Když si povídají paní, o lásce a milování“
 • 12,30 Hotel NULA Kladno
  Jak najít pokoj v Hotelu O
 • 14,00 Závěrečný seminář

VRŠOVICKÁ DIVADELNÍ KOVÁRNA se koná v dnech 29. a 30. 11. 2019 ve Vršovickém divadle MANA
Více: https://kaple-rektorska.webnode.cz/vrsovicka-divadelni-kovarna/ a https://fb.me/divadelni.kovarna

Autor článku: Mária Uhrinová