21.05.2021 07:06

Přehlídka „Činoherní klub uvádí:“ v červnu 2021

Celoroční přehlídka amatérských divadelních souborů, „Činoherní klub uvádí:“, představí v červnu jedenáct představení.

V naší pozvánce na červen zmíníme nejprve premiéru: 25. a 26. června se v Činoherním klubu uskuteční premiéra inscenace hry Petera Shaffera BLACK COMEDY (Černá komedie) v podání divadelního souboru The Drama Queens. Hrát se ovšem nebude v jazyce českém, ale v jazyce anglickém.

Ve čtvrtek 3. června lze navštívit představení James Graham PŘIZNÁNÍ Ochotnického spolku ŽUMPA Nučice. V sobotu 5. 6. do Činoherního klubu zavítá Divadýlko Na dlani z Mladé Boleslavi s inscenací Anton Pavlovič Čechov, Petr Matoušek (f)Racek aneb ZVESELA O VÁŽNÝCH VĚCECH. V neděli 6. 6. můžete v 15 hodin vidět PUNKOVOU POHÁDKU Michala Šturmana Divadla KoMa z Prahy. A týž den, v neděli 6. 6., v 19:30 hru ÚL kladenského divadla V.A.D.

Je nám velkým potěším, že se v červnu podaří realizovat dvě představení, která souvisí se sestrami Frankovými: Dismanův rozhlasový dětský soubor zahraje inscenace ...A BOLELO NEBE a PEPITO, (NE)PLIVEJ! ve středu 9. června (v 19:30) a v neděli 13. června (až ve 20 hodin) vystoupí Divadlo Dagmar z Karlových Varů.

V pátek 18. 6. se poprvé na naší přehlídce představí soubor SemTamFór ze Slavičína s inscenací JAK JSEM VYHRÁL VÁLKU. Soubor ZUŠ F. L. Gassmanna / Most uvede v sobotu 19. 6. inscenaci zRÁDCI LIDU (Proces nejen s Miladou Horákovou). A v neděli 20. června můžete shlédnout hru Jiřího Havelky SPOLEČENSTVO VLASTNÍKŮ v podání Divadelní sekce Praha, hru o tom, že není třeba se zlobit, když jsme takoví, jací jsme.

Přehlídka amatérských divadelních souborů se i v letošním roce uskutečňuje za finanční podpory MK ČR.

Vážení a milí diváci, srdečně Vás zveme do našeho divadla, poprvé v tomto roce, kdy se naživo mohou potkat diváci s herci. Kdy spolu stráví čas, který jim dodá sílu k překonání dlouhé odluky od sebe samých. Těšíme se na Vás.

Informace o přehlídce „ČK uvádí:“ najdete na www.cinoherniklub.cz. Cena za vstupenku na přehlídku „ČK uvádí:“ je 90 Kč. Pokud vše bude probíhat tak, jak se nyní zdá, bude třeba se informovat o podmínkách, které ke vstupu do našeho divadla bude nezbytné splnit.

Dobrý večer, budeme začínat, milí diváci.

Autor článku: Radvan Pácl, foto: BLACK COMEDY

Přehlídka „Činoherní klub uvádí:“ v červnu 2021

Amatérské divadlo

16.06.2021

Zemřela Karla Dörrová

Po krátké nemoci dne 13. června 2021 zemřela čestná členka Volného sdružení východočeských divadelníků Karla Dörrová. Metodička amatérského divadla v okresním osvětovém domě v Náchodě, v Krajském kulturním středisku v Hradci Králové a také v Impulsu Hradec Králové. Pracovala v poradních sborech, od dvaceti pěti let v porotách, byla posluchačkou několik tříd lidové konzervatoře, později sama na KKS nějaký čas tyto třídy i organizovala.

15.06.2021

Divadlo jako touha. První digitální výstava SOA v Praze

Archiváři ze Státního okresního archivu Beroun pro vás připravili digitální prezentaci na téma Divadlo jako touha. Divadelní ochotníci na Berounsku. Někdejší divadelní ochotníci mají v berounském regionu velmi starobylou tradici (od 1812). Výstava prezentuje průřez jejich činností od počátků až do současnosti. Zájemci mohou shlédnout často unikátní divadelní “cedule” (plakáty), fotografie i různé další dobové dokumenty.

14.06.2021

Celostátní přehlídka Dětská scéna 2021 a předávání Ceny MK v oboru dětských uměleckých aktivit

Ve dnech 11. – 13. června 2021 proběhla ve Svitavách Dětská scéna – 49. ročník celostátní přehlídky dětského divadla a 49. ročník celostátní přehlídky a dílny dětských recitátorů. V rámci přehlídky byla předána Cena Ministerstva kultury v oborech zájmových uměleckých aktivit – za dětské umělecké aktivity. Za celoživotní přínos v oboru dětského divadla, přednesu a dramatické výchovy ji získala Mgr. Irena Konývková.