18.09.2020 12:31

Přehlídka divadelní fotografie 2020 vyhlašuje vítěze

Institut umění – Divadelní ústav (IDU) vyhlašuje výsledky druhého ročníku soutěžní Přehlídky divadelní fotografie. Slavnostní předání cen a prezentace vítězných fotografií se uskuteční 18. 9. 2020 v Divadle Komedie. Výstava odbornou porotou vybraných fotografií potrvá do 13. 11. 2020.

„Letošní ročník Přehlídky divadelní fotografie mě přesvědčil, že touha autorů velmi poučeně tvořit přetrvává. I když razance je mnohem ukázněnější. Ale i to je příslib do budoucna. Celková úroveň zaslaných fotografií byla velmi slušná. […] Práce poroty byla velmi zajímavá. Prakticky každý člen měl svůj osobitý názor a dohodnout se na definitivním výběru pro výstavu a ocenění bylo vzrušující i velmi podnětné.“ shrnuje svůj dojem ze soutěže předseda poroty Josef Ptáček.

Do druhého ročníku, vyhlášeného IDU v roce 2019, se přihlásilo 66 soutěžících (z toho 11 studentů a studentek) zasláním 623 fotografií z let 2018 a 2019. Výběr byl, stejně jako u prvního ročníku, striktně anonymní (jako identifikační údaj sloužilo přidělené pořadové číslo), v případě, že někdo z poroty některé z fotografií poznal, zdržel se hlasování. Odbornou porotu tvořili fotograf a pedagog Josef Ptáček (předseda), dramaturg, dramatik, herec a pedagog Petr Oslzlý, fotograf a pedagog Jaroslav Prokop, dramaturgyně a kritička Lenka Dombrovská a teatrolog Otto Drexler. Vybráno bylo celkem 31 vítězných fotografií od 13 umělců a umělkyň: v Profesionální kategorii (Inscenace/Divadelně-performativní projekt) byly uděleny tři hlavní ceny a čtyři čestná uznání, ve Studentské kategorii (Volná tvorba s divadelní tematikou), která byla nově omezena věkem 30 let, nebyla 1. cena udělena, pouze dvě 2. a dvě 3. ceny a dvě čestná uznání. Dále bylo vybráno dalších 64 fotografií od 25 fotografů a fotografek, které jsou součástí výstavního konvolutu tohoto ročníku přehlídky. Vedle výše uvedených ocenění byly uděleny ceny Czech Photo a FUJIFOTO.

Institut umění – Divadelní ústav (IDU) se divadelní fotografii věnuje mnoho let, a to jak z hlediska její dokumentační hodnoty, tak coby svébytnému, uměleckému artefaktu. Samozřejmou součástí badatelského servisu IDU je online databáze Virtuální studovna čítající přes 400 tisíc fotografií od více než 1300 autorů a autorek. V roce 2012 IDU zahájil výzkum realizovaný napříč paměťovými institucemi po celé republice – výstupy projektu byly rozsáhlá výstava Česká divadelní fotografie 1858–2017 v Obecním domě a stejnojmenná publikace, která obdržela Cenu Divadelních novin za Publikační počin v oblasti divadla. Stejná cena byla o rok dříve udělena rozsáhlé monografii Viktora Kronbauera. V roce 2020 vznikla nová edice komorních monografií pod názvem Česká divadelní fotografie. První díl je věnován výjimečné osobnosti české fotografie – Václavu Chocholovi, jehož divadelním snímkům je poprvé věnováno samostatné dílo. Od roku 2018 je pořádána Přehlídka divadelní fotografie inspirovaná obdobnými zahraničními soutěžemi.

Autory vystavovaných fotografií jsou Anna Benešová, Marianna Borecká, Eva Dobrovodská (Neužilová), Saša Dobrovodský, Jiří Drbohlav, Vojtěch Drvota, Ivo Dvořák, Hynek Glos, Milan Hajn, Vendula Hlaváčková, Lukáš Horký, Jakub Hrab, Zbyněk Hrbata, Alexandr Hudeček, Dagmar Husárová, Lukáš Janičina, Jakub Jíra, Alžběta Jungrová, David Konečný, Kamil Košun, Viktor Kronbauer, David Kumermann, Světlana Malinová, Marek Malůšek, Nikola Minářová, Pavel Nesvadba, Petr Neubert, Pavel Ovsík, Markéta Petříčková, Roman Polášek, Eva Stanovská, Simona Suchá, Radovan Šťastný, Adéla Vosičková, Sebastian Vošvrda a Robert Vystrčil.

Přehlídku koordinuje Denisa Šťastná, produkce Viktorie Schmoranzová, technické řešení Tomáš Zmrzlý.

www.idu.cz

Autor článku: IDU