07.03.2011 00:00

Přehlídka dramatických textů – Salon původní tvorby 2011

Ve dnech 11. a 12. března 2011 proběhne na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně již osmnáctý ročník přehlídky dramatických textů – Salon původní tvorby 2011.

Jedná se o projekt festivalového typu, který se orientuje na mladé dramatiky z řad studentů JAMU.

Letos projekt získal podporu nejen vedení školy, ale  i  občanského sdružení DILIA. Bez této podpory by nebylo možné akci uskutečnit. O úspěšnosti projektu svědčí fakt, že právě  v jeho rámci debutovalo hned několik dnes uznávaných dramatiků.

Naším cílem je vytvořit jím platformu pro vznik a prezentaci původních dramatických textů, poezie i prózy. Především jde o motivaci studentů k autorské tvorbě možností prezentace (scénického čtení) jejich textů a o podporu posunu nejvýraznějšího z textů od scénického čtení k inscenaci.

www.salon11.webnode.cz

Za organizační tým Salonu 2011

Hana Hřebačková
Studentka II. ročníku divadelního manažerství
Tel : 608 345 467
www.salon11.webnode.cz

Autor článku: Informace z divadel