03.09.2004 00:00

Přelet nad loutkářským hnízdem 2004

Čtrnáctý ročník Přeletu nad loutkářským hnízdem představí to nejlepší a nepozoruhodnější z uplynulé loutkářské divadelní sezóny. Přelet se bude letos odehrávat 5.-7. 11. 2004 v Divadle Minor a ve Studiu Ypsilon.
Letošní ročník opět nabídne průřez tvorbou amatérských souborů a profesionálních divadel a skupin.
Můžeme se těšit na královéhradecké divadlo DRAK, které přijede s Perníkovou pohádkou, na Naivní divadlo Liberec, které uvede pásmo podle předlohy I. Wernische ...a jiný Bedřich. Hostitelské divadlo Minor uvede své Lovce mamutů. Nezávislá skupina Buchty a loutky letos nabídne dvě představení, a to strašidelnou pohádku Čarodějnice a pro dospělé publikum inscenaci Rocky IX.
Mladé amatérské soubory v posledních letech směřují svou tvorbu ke svým generačním vrstevníkům či k dospělým divákům, a tento trend se promítá do práce profesionálních i amatérských souborů, které pracují s prostředky loutkového divadla. Pokud má být Přelet nad loutkářským hnízdem skutečně celkovým obrazem současného českého loutkového divadla, nemůže tento fakt ignorovat o to víc, že právě zájem mladých lidí o loutkové divadlo (ať už jsou jeho tvůrci či diváky) je důkazem daleko širších možností loutkového divadla, než byl tento divadelní fenomén doposud veřejností vnímán.
Plzeňský Rámus se v Praze představí se svébytnou úpravou Sofoklova Oidipa, Klika Praha s inscenací Na statku a v Africe, královéhradecké DNO s Dr. Krausem a soubor Tentokrát Rajče z Městečka Trnávka s variací Carrolovy Alenky v říši divů.
Ukázku loutkářské tvorby pro starší děti, mládež a dospělé doplní nezávislá skupina Krepsko Praha s Nejmenší ženou na světě.
Letošní XIV.ročník Přeletu nad loutkářským hnízdem bude tedy nejen tradiční konfrontací tvorby amatérských a profesionálních loutkových divadel (pražských i regionálních), ale i ukázkou divadelního názoru mladé generace na loutkové divadlo, jeho možnosti i diváka.
Avšak Přelet není jen pasivní setkání diváků v hledišti s herci na jevišti, ale i místo aktivního setkávání loutkářů a jejich příznivců. Každoročně se na Přeletu koná valná hromada Českého střediska UNIMA (mezinárodní loutkářské organizace). Letos se na Přeletu navíc uskuteční i diskusní setkání iniciované Českém střediskem UNIMA na téma: „Vzájemné ovlivňování současného českého profesionálního a amatérského loutkového divadla“.

Autor článku: Loutkář