11.11.2014 13:44

Prezentácia publikácie Divadelný život Prešova

Divadelný ústav pozýva na uvedenie najnovšej publikácie z edície Slovenské divadlo. V stredu 12. novembra 2014 o 17:00 hod. sa v kníhkupectve Panta Rhei Poštová na Vysokej ulici v Bratislave uskutoční prezentácia knihy Divadelný život Prešova (Od počiatkov do polovice 20. storočia) za účasti autora Petra Himiča a recenzenta Vladimíra Štefka.

Publikácia zachytáva najvýznamnejšie udalosti divadelného života Prešova od jeho začiatkov cez pestré a plodné medzivojnové obdobie až po vznik  prvého profesionálneho divadla v roku 1950. Dokladá, že Prešov mal vo svojich divadelných dejinách niekoľko významných a výnimočných projektov, ktoré presahovali rámec regiónu a zostávajú zapísané aj v dejinách slovenského neprofesionálneho divadla.

Pozoruhodné na koncepcii monografie je autorovo úsilie prepojiť regionálnu divadelnú kultúru na pohyb slovenského divadelného umenia v rozličných historických periódach. Práca má svoj význam pre vlastný región Šariša, no zároveň je prínosná aj v nadregionálnych súvislostiach, v spoznávaní celého komplexu národnej divadelnej kultúry.

Autor sa vo svojej práci opiera o bohatý informačný materiál rozličnej proveniencie (historické dokumenty, dobová publicistika, memoárová literatúra, administratívne zápisy a pod.), pričom sa mu darí vytvoriť plastický, odborne erudovaný obraz o metamorfózach divadelného života spomínaného mesta predovšetkým v prvej polovici 20. storočia.

Peter Himič je známy v slovenskom kultúrnom kontexte ako riaditeľ Štátneho divadla Košice, ale aj ako vysokoškolský pedagóg Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity, kde dlhodobo prednáša o problematike slovenského divadla. Nemožno však obísť ani jeho externé teatrologické doktorandské štúdium v Slovenskej akadémii vied Bratislava (jeho aktivity dotvára ešte v minulosti aktívna umelecká práca v alternatívnom divadle, skúsenosti s umeleckým prednesom poézie a prózy, činnosť v dabingu, v rozhlase a televízii atď.).

Publikáciu Divadelný život Prešova (Od počiatkov do polovice 20. storočia) predstaví za účasti autora jej recenzent Vladimír Štefko. Programom prezentácie sprevádza Lucia Hurajová.

www.theatre.sk


Autor článku: Miroslav Švoňava

Prezentácia publikácie Divadelný život Prešova