28.01.2008 00:00

Přihlášky do katalogu inscenací k nabídce do zahraničí

Jedním z cílů Oddělení mezinárodních vztahů Institutu umění-Divadelního ústavu je pomáhat propagaci českého divadla v zahraničí. Vzhledem k tomu, že se na IU-DÚ často obracejí zahraniční instituce, festivaly i jednotlivci, ale i ambasády apod., máme připraven výběrový seznam inscenací všech žánrů, které lze pro danou příležitost nabídnout.

V tuto chvíli se katalog v elektronické podobě nachází na stránkách www.theatre.cz (sekce Looking For Something to Present, nabídka Stage Project). Stránky jsou co nejúplnějším informačním serverem o českém divadle. A katalog, na jehož sestavení pracuje spolu s oddělením mezinárodních vztahů dramaturgická rada, bychom nyní rádi aktualizovali a dali mu též, jak bylo zmíněno, tištěnou podobu. Katalog je otevřen divadlům a souborům všeho organizačního typu i žánrů.

Žádáme Vás tedy, máte-li zájem nabízet své inscenace naším prostřednictvím, abyste své inscenace přihlásili do výběru, který provede dramaturgická rada ve složení Kamila Černá, Marta Ljubková, Sodja Lotker, Nina Malíková, Jana Návratová, Mirka Potůčková, Eva Žáková, Don Nixon a Roman Vašek.

Při přihlašování se prosím řiďte několika základními kritérii:

- inscenace musí být vhodná k uvádění v zahraničí (nehodí se ryze konversační hry založené výhradně na textu, divadlo bude muset též – v případě výběru – zajistit překlad do angličtiny a možnost titulkování);

- inscenace by měla representovat to nejlepší z tvorby divadla jak po stránce inscenační, tak dramaturgické (přednost budou mít české hry, původní texty či inovativní ztvárnění klasiky);

- divadlo musí vzít v úvahu, že inscenace by měla být v nabídce alespoň jeden rok;

- divadlo musí realisticky posoudit, zda je inscenace přenosná do jiného prostoru;

- z jednoho divadla přijímáme přihlášky pouze tří inscenací.

Ověřte si prosím, že už daná inscenace v nabídkovém katalogu nefiguruje. Přihlašujte své inscenace elektronicky na adresu marta.ljubkova@divadlo.cz; termín uzávěrky je 15. února 2008. Členové dramaturgické rady, v případě, že ji neznají, buď přijedou na představení, nebo si vyžádají DVD. V průběhu března Vám sdělíme, zda inscenace prošla výběrem a byla zařazena do katalogu, proti tomuto rozhodnutí není odvolání.

Zdroj: Marta Ljubková, Divadelní ústav

Autor článku: redakce