21.12.2009 00:00

Přihlaste se na 6. Lounské divadlení!

Vrchlického divadlo v Lounech vyzývá amatérské divadelní soubory k podání přihlášky na krajskou postupovou přehlídku Lounské divadlení 2010, kterou pořádá 12. až 14. března.

Výběr ochotnických spolků proběhne na základě kvalitativních měřítek s přihlédnutím k regionální příslušnosti a bude uzavřen do konce ledna 2010. Odborná porota vítězný soubor nominuje nebo doporučí na republikovou přehlídku Divadelní Děčín.

Kontakt a přihláška na www.divadlolouny.cz

Zdroj: propagace@divadlolouny.cz

Autor článku: Informace z divadel