20.03.2020 10:22

Přírůstky zahraniční literatury v Knihovně DÚ za rok 2019

Seznam obsahuje tematicky roztříděné publikace a abecedně seřazené divadelní hry vydané v zahraničí, které Knihovna DÚ připsala do svého fondu v roce 2019.
Zahraniční publikace jsou získávány nejen nákupem, ale nemalou měrou i výměnou a dary. Publikace získané výměnou jsou vybírány z konkrétních nabídek zahraničních partnerských knihoven.

Zahraničním i tuzemským dárcům za jejich velkorysost děkujeme.

Kompletní seznam odborné literatury je k dispozici na webových stránkách knihovny zde, seznam divadelních her pak zde.

Knihovna Divadelního ústavu

Katalog Knihovny Divadelního ústavu

 

Foto: David Konečný

Autor článku: Alena Součková, Knihovna DÚ

Přírůstky zahraniční literatury v Knihovně DÚ za rok 2019

Zprávy

03.04.2020

Herecká asociace: Reakce na „Program 25“ – podpora OSVČ

Herecká asociace, profesní a odborová organizace, pečlivě sleduje kroky Vlády ČR, které mají vést k podpoře naší společnosti v rámci dnešní „virové krize“. Jsme rádi, že jsme z úst ministryně financí slyšeli, že se podpora bude týkat všech OSVČ – tedy i tzv. „svobodných povolání“ – jako jsou umělci, zpěváci, tanečníci, herci, grafici, architekti atp. Některé z těchto profesí naše organizace zastupuje. V současné době jsme však zklamaní z podmínek, které musí splnit tzv. OSVČ, aby se účastnil „Programu 25“.

03.04.2020

Městská divadla pražská: Když potlesk a zpěv nestačí. Poděkování první linii

Městská divadla pražská spouštějí unikátní akci. Od prvního dubna mohou lidé na webových stránkách MDP vyjádřit podporu a poděkování zdravotníkům a příslušníkům integrovaného záchranného systému zakoupením dárkového poukazu na představení.

02.04.2020

Národní divadlo v čase koronakarantény

V souladu s vládními opatřeními v nouzovém stavu Národní divadlo do odvolání nehraje na žádné ze svých scén. Umělečtí pracovníci Národního divadla se věnují tzv. domácí přípravě – herci studují texty, zpěváci a hudebníci notové party, tanečníci individuálně trénují. Administrativní zaměstnanci plní své úkoly v režimu homeoffice. Zůstává zajištěn nezbytný provoz, ostraha a údržba budov.