01.06.2022 13:27

Proběhl 61. ročník Šrámkova Písku

V termínu 25. – 27. května 2022 proběhl 61. ročník celostátní přehlídky amatérského experimentálního divadla Šrámkův Písek, pořádaný z pověření a za finančního přispění (190 000 Kč) Ministerstva kultury Národním informačním a poradenským střediskem pro kulturu ve spolupráci se Společností Amatérské divadlo a svět, z. s., Divadlem Pod čarou a Centrem kultury Písek a za  finančního přispění města Písku. 

Přehlídku v pátek večer zahájili místostarosta města JUDr. Ondřej Veselý a ředitelka Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu Mgr. Lenka Lázňovská za účasti zástupkyně Ministerstva kultury Mgr. Jitky Ferbarové z odboru regionální a národnostní kultury.

Šrámkův Písek je koncipován jako celostátní přehlídka neprofesionálních divadelních souborů, jejichž inscenace se vyčleňují z tradičního proudu divadla, používají osobité a tvůrčí postupy nebo se pohybují na pomezí divadla a dalších uměleckých žánrů. Hlavním cílem přehlídky je podpora alternativní divadelní tvorby, vzájemná inspirace a otevření hranic mezi různými metodami a formami práce v divadelních souborech. Součástí přehlídky jsou i diskuze nad představeními vedené lektorským sborem za účasti odborné veřejnosti.

Celostátní přehlídce předcházelo deset krajských postupových přehlídek, ze kterých bylo programovou radou ŠP vybráno 12 souborů do programu Šrámkova Písku. Inscenace hlavního programu byly různorodé, tak jak to odpovídá šíři zaměření přehlídky experimentálního divadla. Přesto, či právě proto, se Šrámkův Písek již tradičně vyznačuje velkou tolerancí jak souborů mezi sebou, tak i ze strany diváků.

Přehlídku v pátek obohatilo inspirativní představení pro písecké školy Hawklinská nestvůra Základní umělecké školy B. Jeremiáše z Českých Budějovic. Ve večerních hodinách pak měli účastníci Šrámkova Písku možnost absolvovat komentovanou prohlídku nové výstavy ve Sladovně věnované J. A. Komenskému s názvem Jan A jaK dál, v sobotu večer se uskutečnil koncert Ty Syčáci.

Šrámkův Písek může nominovat či navrhnout k výběru zástupce oboru pro celostátní mezidruhovou přehlídku amatérského divadla Jiráskův Hronov. Lektorský sbor proto v letošním roce nominoval soubor  Láhor/Soundsystem s inscenací „Před sebou utečeš aneb Nehodící se škrtněte!“ a soubor Nové divadlo! Yesss!!!, Svitavy s inscenací „Zá rubni“. Pro výběr do programu lektorský sbor doporučil příslušné komisi následující tituly:  „Experiment psí“ souboru Mámení Brno, „Jeden“ souboru Je to tajný! ZUŠ F. A. Šporka Jaroměř, „Svatá hlava“ souboru Divadlo My Plzeň a „Ahoj můj Miláčku“ souboru Triárius Česká Třebová.

Autor článku: převzato z: https://www.mkcr.cz/