27.03.2018 11:22

Proběhne mezinárodní konference Theatre in Conflict Zones (Bratislava)

Konat se bude 17. 5. 2018 v rámci festivalu Nová dráma / New Drama (ten probíhá 14. - 19. 5. 2018). Hlavním tématem bude schopnost divadla ovlivnit sociální kohezi a pozitivně působit na ozdravné procesy následující po domácích i mezinárodních konfliktech. Vztah divadla a války byl a je nedílnou součástí historie divadelních umění.

Konferenci pořádá Divadelní ústav Bratislava.

Bližší info zde nebo v přiloženém souboru.International Conference 2018
Autor článku: Převzato z: culturenet.cz