25.09.2007 00:00

Problém nebo causa?

Kdyby citování názvu Nerudova známého fejetonu Kam s ním? (přesněji Kam s ní?) nebylo tak zprofanované, hodilo by se tentokráte na problémy, které zčista jasna vyrašily počátkem července kolem existence (a opatrovnictví) světoznámého Muzea loutkářských kultur v Chrudimi. Kam tedy s ním?

Účastníci právě probíhající 56. loutkářské Chrudimi nemohli věřit svým očím, když se v denním tisku dočetli, že se chce Ministerstvo kultury muzea zbavit převedením na kraj (Pardubický) nebo město (Chrudim), a pokud se to nepodaří, muzeum uzavřít. V nepřehledné změti podobných zpráv týkajících se i dalších muzeí a institucí možná toto prohlášení pro širokou veřejnost zapadlo, nemohlo však nechat loutkáře, kteří se do Chrudimi v této době sjeli, lhostejnými. Výsledkem šokující novinové zprávy pak byla Petice s následujícím textem, kterou do data uzávěrky tohoto čísla podepsalo kolem 500 osob: „Vážený pane ministře, domníváme se, že tradice loutkového divadla patří bezesporu k tomu nejcennějšímu v české kultuře. Proto nesouhlasíme se záměrem zrušit Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi a věříme, že se podaří najít jiné, méně drastické řešení, než je jeho zánik.“

Celý případ není tak jednoduchý, jak by se nezasvěceným mohlo zdát, a to, že nekomentované oznámení chystaných změn přišlo v době, kdy má většina lidí (nejen divadelníků) dovolené, jistě nezabrání, aby se o osudy Muzea loutkářských kultur nezajímala intenzivně nejen loutkářská obec, ale i široká veřejnost.

Shrňme si pro osvěžení paměti fakta:

Základem sbírek muzea se stala rozsáhlá soukromá sbírka dr. Jana Malíka, ale díky darům jednotlivých center UNIMA posléze i pozoruhodná reprezentace zahraničního loutkového divadla. V současné době vlastní muzeum loutky z více než čtyřiceti zemí, další sbírkové předměty (výtvarné návrhy, tiskoviny, fotografie atd.) z více než osmdesáti zemí světa. 

Pozoruhodná je i knihovna a archiv s řadou unikátních výtisků, dokumentů atd. Muzeum úzce souvisí také s významnou loutkářskou akcí, jíž je Loutkářská Chrudim (od r. 1972 do r. 1990 poskytovalo pro tento festival organizační zázemí, dnes se svými akcemi na průběhu podílí). Vzniku muzea předcházel kongres UNIMA, který se konal r. 1969 v Praze. Účastníci jednání, které posléze pokračovalo v Chrudimi, podpořili ideu vzniku loutkářského muzea a možnosti reprezentace jednotlivých zahraničních center UNIMA v podobě konkrétních darů – loutek a to – jako v případě konkrétní sbírky – také pro konkrétní lokalitu. O osudy sbírek se tak mezinárodní loutkářská organizace UNIMA dodnes živě zajímá. Svědčí o tom jak sympozium pořádané v r. 2002 ke 30. výročí založení muzea, tak čestné návštěvy zahraničních hostí. Situaci v daném momentě komplikuje technický stav historické budovy tzv. Mydlářovského domu, ve kterém muzeum sídlí. Nutná oprava je zatím vyčíslena na 350 miliónu, které však nikdo nechce dát.

Mluvit či psát o tom, jakou má loutkové divadlo tradici ve východních Čechách či dokonce v samotné Chrudimi, by bylo pro čtenáře tohoto časopisu nošením dříví do lesa, je však třeba o tom mluvit a psát především mimo úzký okruh příznivců loutek, jejichž výroky svědčí přinejmenším o malé informovanosti. Zprávy o dalších jednáních kolem osudů muzea budete moci sledovat aktuálně na webových stránkách Sdružení profesionálních loutkářů (www.profiloutkari.cz), časopisu Loutkář www.divadlo.cz/loutkar a samozřejmě podrobně v nejbližších číslech tohoto časopisu. Rozhodnutí o tom, jak to s muzeem dopadne, by podle všech zatím dostupných informací mělo padnout v září. Petice pro ty, kteří se k ní chtějí připojit je v daném momentě k dispozici v sekretariátu UNIMA, v Praze 1, v Celetné ulici.

Nina Malíková

Autor článku: Loutkář