11.11.2016 11:53

Produkční společnost (Bulharsko) hledá partnery pro operní projekt realizace Figarovy svatby

Ail Stars ln projekt řadí na pomezí klasické opery a nových technologií. Původní charakter a přednosti opery zůstanou zachovány, ale budou obohaceny o multimediální prvky, jakož i stimulovány tvůrčí inovace. Cílem je též zasáhnout nová publika. Uzávěrka 15. 11. 2016.

Představení Figarova opera s 3D dimenzí proběhne vůbec poprvé na prknech bulharského národního divadla Ivana Vazova, odkud pak poputuje do dalších zemí. Inovativní přístup má své opodstatnění v tom, že půjde o projekt vůbec první svého druhu v Bulharsku, s potenciálem oslovit i mladší diváky. Technologický základ představení mu také umožní vyšší mobilitu, nezatíženou klasickým divadelním vybavením, ale přitom neztrácejíc přednosti klasického představení. Užití jednoho a více pláten/obrazovek se také bude moci přizpůsobit velikosti daného jeviště.

Ideálními uchazeči jsou veřejné instituce, organizace zkušené v rozvíjení obchodních strategií zaměřených na prodej kulturních produktů, kulturní vzdělávací a školící organizace, a organizace zběhlé v monitoringu, průzkumech a měření efektů kulturních událostí a jejich byznys modelu.

Veškeré detaily vám poskytne přiložený dokument.

Dokument výzvy 

K Mrs. Oxana Shalamanova
info@allstarsin.bg