20.08.2012 14:33

Profesionální umělci mohou žádat o granty ministerstva

Ministerstvo kultury (MK) vyhlásilo výběrové dotační řízení na podporu neziskových projektů v oblasti profesionálního divadla, tance, hudby a výtvarného umění. Zájemci mohou předložit své žádosti do 1. října letošního roku. ČTK to sdělil Jan Vondryska z ministerstva.

Dotačního řízení se mohou zúčastnit například pořadatelé divadelních, hudebních či tanečních festivalů, obecně prospěšné společnosti či občanská sdružení, která se věnují divadlu, loutkoherectví, nebo pořádají výstavy, vydavatelé odborných periodik v tištěné či elektronické podobě zaměřené na profesionální umění nebo organizátoři uměleckých tvůrčích dílen, kurzů či konferencí.
Výsledky grantů pro příští rok mají být zveřejněné na internetových stránkách ministerstva nejpozději do 28. února 2013.

V rámci zmíněného grantového řízení rozdělilo MK vloni 19,4 milionu korun a letos to byla polovina. "Objem financí, které budou rozdělovány v dotačním řízení na rok 2013, závisí na podobě schváleného státního rozpočtu," uvedl Vondryska.
Vyhlašovací podmínky a formuláře pro jednotlivé obory (divadelní umění, hudební umění, tanec, pohybové a nonverbální divadlo, výtvarné umění) jsou zveřejněny na internetových stránkách MK v rubrice Profesionální umění.

Autor článku: ČTK: vas, mkv

Profesionální umělci mohou žádat o granty ministerstva