16.11.2021 14:07

Program Go and See: 4. kolo výzvy v roce 2021

Na základě pověření Ministerstva kultury vyhlašuje IDU jako zadavatel výběrové řízení na podporu zahraničních kontaktů v oblasti profesionálního umění.

Cílem programu je posílení mezinárodní spolupráce a profesní růst umělců a kulturních pracovníků prostřednictvím individuálních výjezdů na akce v zahraničí.

V souvislosti s epidemií COVID-19 je výzva v roce 2021 vyhlášena v těchto okruzích:

 • Individuální výjezd na profesní akci v zahraničí
 • Podpora vytváření propagačních a prezentačních materiálů individuálních uměleckých osobností
 • Účast individuálních umělců a kulturních pracovníků na zpoplatněných mezinárodních on-line konferencích a workshopech

Finanční prostředky na tuto agendu jsou stanoveny Ministerstvem kultury jako účelově vázané prostředky. Tyto prostředky podléhají ročnímu zúčtování a finančnímu vypořádání se státním rozpočtem. IDU jako zadavatel se zavazuje postupovat v rámci výběrového řízení transparentně, nediskriminačně a dodržet zásadu rovného zacházení.

Základní podmínky

Žádosti lze předkládat pouze za tyto obory, popřípadě jejich kombinaci:

 • scénická umění: divadlo, tanec, nový cirkus
 • hudba
 • literatura
 • výtvarné umění včetně designu
 • architektura
 • kulturní management

Žadatel může být podpořen v jednom kalendářním roce žádat pouze 1x a nemůže kombinovat více podprogramů výzvy (např. podporu výjezd do zahraničí a podporu tvorby portfolia v anglickém jazyce). Výzva je výhradně určena na podporu jednotlivce, nikoliv organizace.

Obvyklá podpora na jednu akci se pohybuje v rozmezí mezi 10 – 30 tisíci Kč.

Program není určený pro přímé financování vzniku uměleckého díla (např. na transport a nákup materiálu v případě výstav; financování zkoušení k již domluvenému projektu).

Termíny výzvy – 4. kolo 2021

 • Výzva je otevřena pro akce konané od 1. 9. 2021 do 31. 12. 2021
 • Uzávěrka výzvy je 28. 11. (23:59 CET).
 • Zahraniční cesty vč. tvorby propagačních materiálů a účasti na on-line konferencích a workshopech realizovaných od 1. 9. 2021 do 31. 12. 2021 musí být účetně ukončeny do 31. 12. 2021.

Výběrové řízení je určeno:

 • pro fyzické osoby starší 18 let v den podání žádosti, které mají trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR
 • fyzická osoba je povinna doložit své zkušenosti a znalost oboru formou popisu svých aktivit:
 • CV - zkušenosti a znalost oboru formou popisu svých aktivit
 • motivační dopis (zahraniční cesta) nebo prezentace projektu (propagační materiály a on-line platformy)
 • specifikace akce, další dokumenty dokládající význam akce (web, propagační materiály)
 •  kopie dokladu o trvalém, nebo přechodném bydlišti v ČR (platí pouze pro cizí státní příslušníky)

Online formulář najdete ZDE
Podrobné zásady a potřebné informace k úspěšnému vyplnění přihlášky naleznete v tomto dokumentu.

O programu

Kontaktní osoba
Pavel Štorek
E: pavel.storek@idu.cz 
T: 224 809 116

Autor článku: IDU