18.09.2020 09:17

Program Krátkodobá mobilita – Go and See: výzvy

Na základě pověření Ministerstva kultury vyhlašuje Institut umění – Divadelní ústav (dále jen IDU) jako zadavatel výběrové řízení na podporu zahraničních kontaktů v oblasti profesionálního umění. Na výběrové řízení je na období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 vyčleněna celková částka ve výši 1.150 tis. Kč

Zásady výběrového řízení IDU na podporu zahraničních kontaktů v oblasti profesionálního umění pro rok 2020 – krátkodobá mobilita


Na základě pověření Ministerstva kultury vyhlašuje Institut umění – Divadelní ústav (dále jen IDU) jako zadavatel výběrové řízení na podporu zahraničních kontaktů v oblasti profesionálního umění. Na výběrové řízení je na období od 1. 1. 2021 do 31. 3. 2021 vyčleněna celková částka ve výši 350 tis. Kč

Zásady výběrového řízení IDU na podporu zahraničních kontaktů v oblasti profesionálního umění pro rok 2021 – krátkodobá mobilita (1. kolo 2021)

Autor článku: IDU