29.11.2002 00:00

Program na podporu talentů v oblasti performing arts

Alberto Vilar Global Fellows in the Performing Arts je název nového programu založeného filantropem Albertem Vilarem a New York University. Hlavním cílem programu je podpora talentů v oblasti performing arts, a to v celosvětovém měřítku. Program umožňuje dvouleté studium v rámci kteréhokoli uměleckého programu New York University zakončené získáním diplomu v oboru a titulu. Každoročně je vyhlašován seznam tzv. aktivních regionů. Uchazeči z těchto států se mohou do programu pro dané období přihlásit. Pro rok 2003/2004 je mezi aktivními regiony také Praha. Bližší informace je možno získat v Nadaci Open Society Fund Praha u Marty Smolíkové, e-mail: marta.smolikova@osf.cz.

Informace: http://www.nyu.edu/vilar

Autor článku: redakce