27.09.2022 10:33

Program státní podpory festivalů pro rok 2023

Ministerstvo kultury vyhlásilo výzvu k podávání žádostí ve výběrovém dotačním řízení v Programu státní podpory festivalů profesionálního umění na podporu projektů festivalů profesionálního umění v oblastech klasické hudby, alternativní hudby, divadla, tance a pohybového umění, výtvarného umění a literatury na rok 2023. 

Ministerstvo kultury po řadě jednání se zástupci profesionálního umění přihlédlo k aktuální situaci i situaci v předešlých letech a přistoupilo k dílčím úpravám vstupních a hodnotících kritérií.

„Slíbil jsem, že návrh programu pro rok 2023 bude diskutován se všemi oborovými asociacemi a zainteresovanými subjekty. Tato diskuze proběhla. Po řadě jednání s pořadateli, kteří nám poskytli zpětnou vazbu situace v uplynulých letech, jsme přistoupili k několika dílčím úpravám v kritériích. Nově je například minimální bodový zisk pro získání finanční podpory 70 bodů a  zpřesnili jsme podmínky pro přihlašování do programu,“ řekl ministr kultury Martin Baxa.

Uzávěrka podání žádostí je 31. října 2022.

Informace o programu

Autor článku: převzato z: https://www.mkcr.cz/