25.04.2022 11:13

Prohlášení divadelní komise programu festivalů MK ČR

My, níže podepsaní členové se zásadně distancujeme od rozdělení finančních prostředků pro oblast divadla, které nejenom že nerespektuje výše bodového ohodnocení udělené komisí jednotlivým projektům, ale rezignuje na kontinuitu a úroveň jejich financování v předchozích letech. Komise se všemi předloženými projekty důkladně zabývala a navržené body byly výsledkem jejího maximálně objektivního hodnocení.

Ačkoli se členové komise ohradili proti způsobu rozdělení prostředků, (který byl stanoven pracovníky odboru umění, literatury a knihoven MK ČR, aniž by s ním byly komise dostatečně předem seznámeny) a předložili vlastní návrh rozdělení prostředků, nebyl tento akceptován. Divadelní komise nesouhlasí ani s rozdělením prostředků mezi jednotlivé obory, které neodpovídá srovnatelnému hodnocení jiných komisí a kdy některé obory (oproti tradičním významným divadelním festivalům) jsou zvýhodněny. Ačkoliv na konečný výsledek měla komise minimální vliv, do poslední chvíle se snažila zmírnit největší nespravedlnosti, které však nemohly být odstraněny v plné míře a v souladu se stanoviskem komise k jednotlivým hodnoceným projektům.
Vzhledem k tomu, že MK ČR nerespektovalo názor a hodnocení odborné komise pro oblast divadla, cítíme jako svou povinnost vůči žadatelům se od vyhlášených výsledků veřejně distancovat.

MgA. Eva Kejkrtová Měřičková, předsedkyně komise
PhDr. Jana Machalická
Mgr. Adriana Světlíková
Mgr. Tomáš Froyda, MBA
Mgr. Tomáš Suchánek

Autor článku: Tomáš Froyda