06.04.2020 10:26

Prohlášení Jihočeského divadla k sezóně 2020 na Otáčivém hledišti v Českém Krumlově

Vážení návštěvníci Jihočeského divadla - letní scény před Otáčivým hledištěm v Českém Krumlově.

S ohledem na obtížnost predikce vývoje coronavirové pandemie a s přihlédnutím k vyhlášeným opatřením Vlády ČR, která s touto pandemií souvisí, přistoupilo Jihočeské divadlo k následujícímu opatření. Všechna představení plánovaná pro sezónu 2020 před Otáčivým hledištěm v Českém Krumlově se ruší. Toto opatření bylo projednáno a schváleno Radou města České Budějovice dne 6. 4. 2020. Zároveň bylo projednáno a schváleno, že této situace bude využito k bezodkladnému zahájení nutných oprav Otáčivého hlediště tak, aby nebyl ohrožen divadelní provoz v roce 2021. Vracení vstupného bude zahájeno po ukončení mimořádných opatření a zahájení provozu pokladny Jihočeského divadla.

O tomto termínu Vás budeme včas informovat. O navrácení vstupného lze zažádat i písemnou formou. Sledujte aktuální informace na www.jihoceskedivadlo.cz

Vzniklé situace mimořádně litujeme a věříme, že všem našim divákům budeme moci zprostředkovat silné divadelní zážitky na některé z našich scén v Českých Budějovicích nebo v roce 2021 před Otáčivým hledištěm v Českém Krumlově.

Autor článku: Lenka Cimlová Ostrá