13.11.2019 12:50

Prohlášení Noci divadel k letošnímu tématu divadlo a svoboda

Od sametové revoluce uplynula tři desetiletí. Z tohoto odstupu vnímáme již jako klišé, že začala v divadle. Po studentské demonstraci 17. listopadu 1989 činí první krok právě divadlo a poskytuje revoluci střechu nad hlavou. To je fenomén jedinečný v celé Evropě. Divadelníci vyvolávají revoluční pohyb bezprostředně po policejním zásahu proti studentům, jako první překračují hranice cenzury i strachu a dávají se všanc veřejnosti. Společnost se dává do pohybu.

Tématem letošní Noci divadel je DIVADLO A SVOBODA. Toto téma Institut umění – Divadelní ústav jako koordinátor Noci divadel v ČR vyhlásil již na jaře tohoto roku, nicméně vzhledem k vývoji na české politické scéně nabralo nové dimenze. Souběh Noci divadel s demonstrací LETNÁ ZNOVU ZA DEMOKRACII pořádanou spolkem Milion chvilek pro demokracii otevřel pro divadla otázku i příležitost, jak se vyjádřit k současné společenské situaci. Řada divadelníků se demonstrace přímo účastní. Mnohá divadla zohlednila demonstraci posunem svých programů do večerních hodin. Odkaz sametové revoluce tematizují ve svých akcích divadla po celé zemi. Noc divadel nicméně zůstává i nadále platformou otevřenou všem názorům a postojům a je především příležitostí k přímému setkání tvůrců s jejich diváky. Stejně jako před třiceti lety i během Noci divadel se hlediště stává jevištěm, jeviště hledištěm a hranice mezi nimi mizí. České divadlo tím dokazuje, že zůstává prostorem pro demokratický dialog.

Tým Noci divadel, Institut umění – Divadelní ústav

Autor článku: IDU