29.09.2020 15:09

Projekt Tanec školám: workshop s Tomášem Žižkou – KOM… EN.. SIÍÍ?

„KOM... EN.. SIÍÍ?”/ inspirováno Komenským
10. – 11. 10. 2020
Budova Nové strašnické školy

Workshop s originálním umělcem, pedagogem a realizátorem sice-specific projektů, Tomášem Žižkou, s nímž mohou účastníci rozvíjet téma prostoru jinou formou. Tvořivé objevování různých prostor opuštěné budovy Nové strašnické školy (tělocvična, jídelna, třídy, chodby, zahrada aj.) tanečně-pohybovým, hudebním a výtvarným projevem, což bude pro účastníky nepochybně velkým inspiračním zdrojem pro další práci ve školním prostředí.

Workshop organizuje Tanec Praha ve spolupráci s festivalem 4+4 dny v pohybu.

Obsah workshopu:

Téma: zážitek a příběhovost místa, tedy speciální secesní budovy základní školy, kde se “Já-tanečník” - účastník právě nacházím, s čím se konfrontuji, co si odnáším. Přijít na to, co mne formovalo a formuje při stálém procesu výuky i tvorby tady a teď.
Klíčová slova: inovace pohledu ve vzdělávání tancem, zásadní role rozvoje kreativity a originálního přístupu pro budoucí osobnostní vývoj pedagogů, žáků, sebe sama
Umělecký směr: syntéza tanečního, výtvarného umění - konceptu, dramatického umění, happening a art-komunitní aktivismus
Využití v předmětech: český jazyk, matematika, vlastivěda

Kontext: v současnosti probíhá výuka na základních školách většinou po předmětech a epochová výuka neboli projektová práce je jen ojediněle akceptována. Chceme nabídnout zážitkovou metodu jako způsob celostního vnímaní témat.

Popis workshopu: tématem je cirkulace života v opuštěném prostoru, účastníci budou zkoumat vnitřní i vnější prostory školy a akcentovat jejich výpovědní možnosti. Bodou hledat své místo a svůj čas jak s prostorem a prostředím komunikovat a jak jej zapojit. Záměrem je vytvořit z budovy mentální krajinu – kinetickou sochu vzpomínek každého účastníka a pak spojit ve skupinovou dispozici a choreografickou strukturu, zážitek transformovat v plán a projekt se závěrečným společným projevem.

Teorie v interakci: kreativní aktivita vs. přednáška zaměřená na originální metody skupinové tvorby se záměrem na postoupnost a interakci s prostorem (výtvarné a divadelní techniky k zážitkovosti a animaci prostoru)

REGISTRACE nutná, účast ZDARMA
Více informací: martina.filinova@tanecpraha.eu
https://divadloponec.cz/cs/vzdelavaci-seminare

Autor článku: Michaela Příkopová