13.02.2019 09:34

Projekt Zavěšená vstupenka dostává chudé děti v Brně do divadla

Projekt Zavěšená vstupenka umožňuje lidem v brněnském divadlePolárka koupit vstupenku navíc. Lístek se pak zavěsí ve foyer divadla a díky spolupráci s neziskovými organizacemi se na představení dostanou děti ze sociálně komplikovaných poměrů, například z chudších rodin či dětských domovů. Projekt má přispět k osobnímu rozvoji dětí, které by se jinak do divadla nedostaly, uvedla dnes v tiskové zprávě dramaturgyně Polárky a koordinátorka projektu Karolina Ondrová.

„Divadelní představení může pozitivně ovlivnit vkus a hodnoty malého diváka, podpořit jeho fantazii, tematizovat důležité otázky, mezi nimiž hraje nemalou roli otázka svobodné lidské existence ve společnosti," řekla Ondrová.

Přínos projektu ale nevidí jen v darování volné vstupenky. Pro dětské diváky, kteří přijdou s rodiči, to je často první setkání s principy charity. Dítě si tak podle představitelů divadla může uvědomit, že kolem něj existuje i neštěstí a chudoba a že tomu nemusí pasivně přihlížet.

Divadlo nově navázalo spolupráci s brněnskými neziskovými organizacemi, které si mohou říct o vstupenky pro konkrétní děti a představení odpovídající jejich věku. Zatím se zapojily organizace AGAPO, Armáda spásy, HoSt Home-Start ČR, Magdalenium, Paspoint, Ratolest Brno a Sdružení Petrov. Divadlo plánuje navázat spolupráci s dalšími organizacemi.

Zástupci divadla chtějí začít spolupracovat i s dalšími divadly určenými dětem a mládeži. „V tuto chvíli jednáme s Divadlem Drak v Hradci Králové a Malým divadlem v Českých Budějovicích, ale projekt je otevřený všem podobně zaměřeným institucím, které o něj projeví zájem," řekl umělecký šéf Polárky Jan Cimr.

Projekt vznikl v říjnu 2017. Od té doby diváci nakoupili téměř 100 vstupenek navíc. O další volné vstupenky se pak postaralo samotné divadlo. Autoři Zavěšené vstupenky se inspirovali tradicí takzvané zavěšené či odložené kávy, která vznikla v Itálii za druhé světové války. Šálek kávy tehdejší italská společnost vnímala jako základní lidské právo. Bohatší tedy zaplatili za dvě kávy a tu druhou nechali pro někoho, kdo by si ji normálně nemohl dovolit.

https://divadlopolarka.cz/

Autor článku: ČTK: ssd, mei, hj

Projekt Zavěšená vstupenka dostává chudé děti v Brně do divadla

Zprávy

03.04.2020

Herecká asociace: Reakce na „Program 25“ – podpora OSVČ

Herecká asociace, profesní a odborová organizace, pečlivě sleduje kroky Vlády ČR, které mají vést k podpoře naší společnosti v rámci dnešní „virové krize“. Jsme rádi, že jsme z úst ministryně financí slyšeli, že se podpora bude týkat všech OSVČ – tedy i tzv. „svobodných povolání“ – jako jsou umělci, zpěváci, tanečníci, herci, grafici, architekti atp. Některé z těchto profesí naše organizace zastupuje. V současné době jsme však zklamaní z podmínek, které musí splnit tzv. OSVČ, aby se účastnil „Programu 25“.

03.04.2020

Městská divadla pražská: Když potlesk a zpěv nestačí. Poděkování první linii

Městská divadla pražská spouštějí unikátní akci. Od prvního dubna mohou lidé na webových stránkách MDP vyjádřit podporu a poděkování zdravotníkům a příslušníkům integrovaného záchranného systému zakoupením dárkového poukazu na představení.

02.04.2020

Národní divadlo v čase koronakarantény

V souladu s vládními opatřeními v nouzovém stavu Národní divadlo do odvolání nehraje na žádné ze svých scén. Umělečtí pracovníci Národního divadla se věnují tzv. domácí přípravě – herci studují texty, zpěváci a hudebníci notové party, tanečníci individuálně trénují. Administrativní zaměstnanci plní své úkoly v režimu homeoffice. Zůstává zajištěn nezbytný provoz, ostraha a údržba budov.