10.03.2020 13:24

Reakce divadel na mimořádné vládní opatření zákazu kulturních akcí s účastí nad 100 osob – průběžně aktualizujeme

Ministerstvo zdravotnictví nařizuje postupem toto mimořádné opatření:

„Zakazují se s účinností ode dne 10. března 2020 od 18:00 hod. divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření. Tento zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných nebo soukromých osob (např. valná hromada akciové společnosti), které se konají na základě zákona."

INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH DIVADEL PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZUJEME

Prosíme, informujte nás o provozu vašeho divadla na e-mailu redakce@divadlo.cz.

 


BRNO

Buranteatr
Vážení diváci, touto cestou bychom rádi reagovali na mimořádné opatření, které vyhlásilo ministerstvo zdravotnictví České republiky v souvislosti s prevencí nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2.
Vedení divadla BuranTeatr se rozhodlo v provozu kulturních akcí i nadále pokračovat s typem produkcí, u kterých je kapacita diváků pod hranicí 100 osob.
V této souvislosti jsme se také rozhodli na dobu neurčitou pozastavit provoz sdílené lednice do odvolání. Rovněž bychom chtěli apelovat na rizikové skupiny (seniory a lidi s oslabenou imunitou), aby sami zvážili návštěvu kulturních akcí.
Dnešní VÝVAR #2 /Konference divadelního pohybu a tance/ s polévkou a představení Náplava // Den první // Song lines: expedice 97/18 v rámci festivalu Náplava se uskuteční dle plánu.
Děkujeme za pozornost, Vaši Burani
https://www.buranteatr.cz/

Divadlo Bolka Polívky
Vážení diváci, vzhledem k opatření Bezpečnostní rady státu proti šíření koronaviru (která nás nutí nehrát) přesouváme všechna představení plánovaná v programu Divadla Bolka Polívky od dnešního večera do středy 18. března na náhradní termíny podle možností, pravděpodobně však až do podzimu letošního roku. Vstupenky zůstávají v platnosti a nové termíny včas zveřejníme.
Situaci nadále sledujeme. O případných změnách vás budeme informovat na našem webu a sociálních sítích v dalších hodinách a dnech.
Děkujeme za pochopení i za zachování přízně našemu divadlu v této nelehké situaci.
Divadlo Bolka Polívky
https://divadlobolkapolivky.cz/

Divadlo na Orlí a Studio Marta
JAMU: Z důvodu rozhodnutí bezpečnostní rady státu do odvolání rušíme všechna představení v našich školních divadlech - Divadlo na Orlí a Studio Marta. Pro vrácení vstupného se prosím obraťte na divadla. Velice se všem omlouváme a moc děkujeme za pochopení. Jakmile se situace změní, dáme vědět.

Divadlo Radost
V souladu s rozhodnutím Bezpečnostní rady státu se od 10. 3. až do odvolání ruší všechna představení na velké scéně Divadla Radost.
Představení uváděná na Malé scéně a v Muzeu loutek budou odehrána.
Vstupenky zakoupené v pokladnách divadla lze do konce března vracet tamtéž. Peníze za vstupenky zakoupené online budou automaticky zaslány zpět na účet.
http://www.divadlo-radost.cz/

Husa na provázku
Divadlo Husa na provázku je s ohledem na nejnovější opatření Bezpečnostní rady státu proti šíření koronaviru nuceno zrušit všechna nejbližší představení, jejichž uvedení bylo naplánováno na provázek.sále.
To se aktuálně týká následujících termínů a titulů:
11. a 12. 3. 2020 Don Quijote
13. 3. 2020 Ticho na Zemi
16. a 17. 3. 2020 Amerika
Tato představení se ruší bez náhrady. Vstupné bude divákům vráceno v místě nákupu. Bližší informace se diváci dozví v pokladně Divadla Husa na provázku na čísle 542 123 425 a na e-mailových adresách propagace@provazek.cz a vstupenky@provazek.cz.
Představení na sklepní scéně DHNP se odehrají podle plánu. Neruší se proto žádné uvedení Pravidel bincárny, Oskara a Růžové paní, ani Cirkusu Abrafrk.
Současně DHNP prosí všechny diváky, kteří se v posledních čtrnácti dnech vrátili z rizikových oblastí postižených koronavirem, aby svoji účast na těchto reprízách zvážili. Divadlo rádo vrátí vstupné a nabízí také náhradní lístky na tyto tituly v následujících měsících. O představeních v dalších týdnech, stejně jako o plánované premiéře inscenace Jiřího Havelky Gadžové jdou do nebe , která by se měla odehrát 24. března 2020, bude Divadlo Husa na provázku podle aktuální situace průběžně informovat na svých profilech na sociálních sítích a internetových stránkách.
https://www.provazek.cz/

Městské divadlo Brno
Městské divadlo Brno v souladu s rozhodnutím Bezpečností rady státu přestává od 10. 3. 2020 až do odvolání hrát plánovaná představení. Všechny inscenace, které v tomto období odehrány nebudou, zrealizujeme v náhradních termínech, které divadlo zveřejní dle možností daných výjimečnou situací. Vstupenky tedy zůstávají nadále v platnosti. Děkujeme za pochopení.
www.mdb.cz

HaDivadlo
Milí přátelé, situace s COVID-19 je vážná, je nutné zamezit exponenciálnímu růstu šíření nákazy!
Rušíme naše představení aktuálně do 27. 3. 2020. Vstupenky zakoupené online budou vráceny automaticky, ohledně fyzicky zakoupených vstupenek budou informovat přímo naše pokladní. — Více informací v případě potřeby na +420 530 330 869 nebo +420 731 457 204 či pokladna@hadivadlo.cz.
Čím větší sebezapření dokážeme projevit v následujících dnech/týdnech, tím dřív a s menšími následky to budeme mít za sebou. Tyto dny jsou bezesporu zvláštní, obdobnou situaci jsme takto celosvětově a v globalizovaném kontextu ještě nezažili. — Chovejme se odpovědně ke svému tělu i okolí, využijme čas k vnitřnímu usebrání a berme celou věc jako příležitost k hlubokému zamyšlení a přehodnocení některých – drobných i zásadních – témat.
Díky všem lékařům, záchranářům, sestrám a veškerému nemocničnímu personálu!
Buďme všichni zdrávi a chovejme se k sobě pěkně!
V HaDivadle se nemůžeme dočkat, až pro vás budeme zase moci – bez rizika – hrát, ale musíme to vydržet!
https://www.hadivadlo.cz/

Národní divadlo Brno
Na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR v souvislosti s výskytem koronaviru COVID-19 se s platností od dnešního dne 10. března 2020 do odvolání ruší všechna představení v budovách Národního divadla Brno ‒ Janáčkova divadla, Mahenova divadla a divadla Reduta.
- Vzhledem k tomu, že jde o opatření na dobu neurčitou, bude se vstupné vracet postupně – vždy od následujícího dne po původně stanoveném datu konání představení.
- Prosíme, aby návštěvníci, kteří mají zakoupené vstupenky na představení NdB, požádali o vrácení vstupného pouze písemně ‒ nejlépe e-mailem na adresu storno@ndbrno.cz s uvedením čísla účtu a kódu banky (IBAN, SWIFT/BIC) a k žádosti přiložili naskenované (nebo ofocené) vracené vstupenky. Prosíme diváky o trpělivost, žádosti budeme vyřizovat postupně.
- Předplatitelům budou představení odehrána v náhradních termínech.
Koncerty (Zrní, Rudy Linka, Vienna Strauss Philharmonic Orchestra, Hradišťan, Hana a Petr Ulrychovi) budou řešeny jednotlivě – veškeré informace budeme sdělovat postupně.
- Národní divadlo Brno nebude hradit případné další náklady spojené se zrušenými představeními.
O zrušení a změně programu bude NdB informovat prostřednictvím své webové stránky www.ndbrno.cz a písemným oznámením na dveřích Zákaznického centra na Dvořákově ulici a na dveřích všech divadelních budov NdB. Hromadné objednávky (školy, cestovní kanceláře aj.) může NdB informovat i telefonicky anebo e-mailem, a to v případě, že to bude z časového i technického hlediska možné a divadlo má k dispozici kontaktní údaje.
Další informace budou poskytovány operativně a budou zveřejněny na internetové stránce NdB: www.ndbno.cz


ČESKÉ BUDĚJOVICE

Jihočeské divadlo
Vedení Jihočeského divadla na základě dnešního rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví o uzavření všech akcí s účastí nad 100 osob přijalo toto usnesení:
Ruší se inscenace na scénách hlavní sál Jihočeského divadla, DK Metropol a Malé divadlo. Výjimkou jsou představení uváděná na Studiové scéně Na Půdě, v zasedací místnosti KD Vltava, programy Ateliéru 3D a kurzy Baletní školy, kde nepřesahujeme kapacitu 100 účastníků v celkovém součtu všech diváků, účinkujících a dalších zaměstnanců divadla. Opatření vstupují v platnost od dnešního dne 10. 3. 2020 až do odvolání.
Respektujeme rozhodnutí ministerstva zdravotnictví a v rámci těchto opatření rušíme inscenace, které uvádíme v DK Metropol, v hlavním sále Jihočeského divadla a v Malém divadle. Situaci nadále sledujeme a všechny naše příznivce a podporovatele budeme včas informovat o dalším vývoji divadla,“ říká ředitel Jihočeského divadla Lukáš Průdek.
1. Všechna školní představení a programy Ateliéru 3D pro školy se počínaje dnem 10. 3. 2020 na všech scénách Jihočeského divadla až do odvolání ruší.
2. Počínaje dnem 10. 3. 2020 se ruší představení na scénách hlavní sál Jihočeského divadla, DK Metropol a Malé divadlo. Výjimkou jsou představení uváděná na Studiové scéně Na Půdě a v zasedací místnosti KD Vltava, programy Ateliéru 3D a kurzy Baletní školy, kde nepřesahujeme kapacitu 100 účastníků v celkovém součtu všech diváků, účinkujících a dalších zaměstnanců divadla.
3. Vrácení vstupného lze nárokovat až následující den po termínu plánovaného představení v místě zakoupení vstupenky dle obchodních podmínek Jihočeského divadla - viz https://www.jihoceskedivadlo.cz/vstupenky/obchodni-podminky .
4. V den, kdy budou mimořádná opatření ukončena, se Jihočeské divadlo vrací k běžnému hracímu režimu.
5. Aktuální informace o ukončení mimořádných opatření sledujte na www.jihoceskedivadlo.cz, případně se informujte v pokladně Jihočeského divadla na tel.: 386 356 925.
6. Předplatitelům budou představení nahrazena v následující sezóně.
7. Jihočeské divadlo pokračuje v prodeji vstupenek na Otáčivé hlediště Český Krumlov.
8. Vstupenky na všechna představení z produkce Jihočeského divadla zůstávají v prodeji i po dobu omezení konání veřejných akcí - sledujte www.jihoceskedivadlo.cz.
9. Otevírací hodiny pokladny Jihočeského divadla zůstávají v platnosti.


HRADEC KRÁLOVÉ

Divadlo Drak
Na základě sdělení Bezpečnostní rady státu rušíme představení Bajaja dne 14. 3. 2020 od 15.00 a 17.00 hodin a následně i dne 18. 3. 2020 od 19.00 hodin představení Cesta. Diváky, kteří mají rezervace upozorňujeme, že tyto nebudou v platnosti.
Divákům, kteří mají zakoupené vstupenky, bude vstupné vráceno těmito způsoby:
1/ Pokud máte zakoupenou vstupenku elektronicky, bude částka za vstupenku zaslána automaticky přímo na Váš účet.
2/ V případě, že jste vstupenku zakoupili fyzicky v předprodeji Klicperova divadla, hradeckých informačních centrech, nebo na pokladně Divadla Drak, prosíme o Vaši návštěvu konkrétního místa nákupu, kde jste vstupenky zakoupili. Zde vám budou peníze vyplaceny proti vrácené vstupence a to do 27. 3. 2020 Vstupenky zakoupené v Divadle Drak je možné od 11. 3. 2020 vracet také na pokladně Labyrintu Divadla Drak vždy od 10.00 do 17.00 hodin.
Dne 15. 3. 2020 rušíme projekt „Dračtení". Akce se uskuteční v náhradním termínu, o kterém budeme v předstihu informovat na webu www.draktheatre.cz a sociálních sítích.
Vstupenky zakoupené na workshop nakladatelství Meander „Dům myšek" vracejte stejným způsobem jako vstupenky na zrušená představení.
Od 11. 3. 2020 otevíráme do odvolání Labyrint Divadla Drak pro veřejnost i ve všedních dnech a to vždy od 10.00 do 17.00 hodin. Srdečně zveme všechny návštěvníky na prohlídku aktuálních výstav a návštěvu interaktivní divadelní laboratoře.
Aktuální informace najdete na stránkách www.draktheatre.cz

Klicperovo divadlo
Na základě Mimořádného opatření vydaného dnes ráno Ministerstvem zdravotnictví a na základě dnešního mimořádného zasedání vedení Klicperova divadla a jeho správní rady dochází k následujícím opatřením a změnám v programu:
- Veškerá představení na hlavní scéně od 10. do 21. března 2020 se ruší.
- Peníze za eVstupenky budou vráceny automaticky na účet, ze kterého byly zakoupeny.
- Zakoupené klasické vstupenky je možné bezplatně vyměnit na náhradní termín telefonicky (495 512 857) nebo e-mailem  (predprodej@klicperovodivadlo.cz) v předprodeji divadla.
- Prosíme diváky, aby osobní návštěvu předprodeje divadla na Gočárově třídě uskutečnili až po skončení platnosti mimořádného opatření.
- O představeních po tomto termínu bude rozhodnuto podle aktuální platnosti mimořádného opatření.
- Pro předplatitelské skupiny budou představení odehrána v náhradním termínu.
- Vstupenky na derniéry Jedlíků čokolády a Velké mořské víly 21. 3. zůstávají v platnosti na náhradní termín, který se uskuteční 1. května 2020.
- Představení ve Studiu Beseda budou odehrána beze změny se sníženou kapacitou diváků dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví.
- Ve Studiu Beseda budou zavedena preventivní opatření pro maximální omezení možného rizika přenosu nákazy, včetně zvýšených hygienických opatření (instalace bezdotykového dezinfektoru, dezinfekce klik, zábradlí, kohoutků a toalet). Žádáme diváky s jakýmikoli příznaky respiračního onemocnění (kašel, rýma, zvýšená teplota, bolest v krku nebo bolesti svalů) a osoby, které se v posledních 14 dnech vrátily z oblastí s vysokým výskytem koronavirového onemocnění COVID-19, aby divadelní představení nenavštěvovali a kontaktovali předprodej divadla pro výměnu vstupenky na náhradní termín.
https://www.klicperovodivadlo.cz/


CHEB

Západočeské divadlo v Chebu
Vážení diváci, v souladu s nařízením vlády jsme nuceni zrušit představení ve velkém sále divadla až do odvolání.
VE STUDIU D (kapacita 65 míst) STÁLE HRAJEME!
Vstupenky si prosím nechte proplatit v pokladně.
NÁHRADNÍ TERMÍNY POSKYTNEME, JAKMILE TO BUDE MOŽNÉ.
Děkujeme za pochopení.
https://www.divadlocheb.cz/


JIHLAVA

Horácké divadlo
Vážení diváci, vzhledem k mimořádnému opatření, které vydala Bezpečností rada státu, musíme od dnešního dne 10. 3. 2020 do odvolání zrušit všechna plánovaná představení, včetně Přehlídky divadelního dokumentu.
Podle aktuální situace budeme o dalším vývoji informovat zde na našem fb profilu či na webových stránkách divadla.
Již zakoupené vstupenky bude možné vrátit, případně vyměnit za budoucí termíny, divadelní pokladna je otevřená v běžné pracovní době, telefonické spojení 567 161 014.
Děkujeme za pochopení a pevně doufáme, že brzo znovu uvidíme v divadle.
http://www.hdj.cz/


KARLOVY VARY

Karlovarské městské divadlo
Vážení diváci, v souvislosti s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví rušíme plánovaná představení od 10. 3. 2020, 18:00. Vzhledem ke složitosti situace jsme přistoupili k následujícímu řešení. Do 16. 3. 2020 rušíme všechna představení. Od 17. 3. 2020 budeme o jednotlivých akcích informovat s dvoudenním předstihem. To znamená, že například informace k termínu 17. 3. 2020, David Koller Acoustic Tour 2020, bude uvedena nejpozději v neděli 15. 3. 2020. U náhradních termínů budou vstupenky platné z původního termínu. V případě zrušení představení je možné vstupenky vracet v místě nákupu, a to nejdříve v den plánovaného uvedení zrušeného představení. eVstupenky budou u zrušených titulů stornovány automaticky a vstupné bude vráceno zpět na bankovní účet.
Děkujeme za pochopení. Karlovarské městské divadlo, o.p.s.
https://www.karlovarske-divadlo.cz/


LIBEREC

Divadlo F. X. Šaldy
Milí diváci, po dobu trvání nařízení Vlády ČR se ruší všechna představení.
Vstupenky za zrušená představení v Malém a Šaldově divadle je možné vracet pouze zpětně a to až do 30 dnů od zrušeného termínu na pokladně Šaldova divadla a ostatních prodejních místech. Náhradu za lístky koupené přes e-vstupenku sjednáte na e-mailu info@evstupenka.cz.
O případných změnách vás budeme informovat na našich webových stránkách a facebookovém profilu.
https://www.saldovo-divadlo.cz/

Naivní divadlo 
V souvislosti se zákazem pořádání kulturních, sportovních a společenských akcí nad 100 osob Naivní divadlo Liberec neruší představení pro veřejnost. Vzhledem k rozhodnutí MZ ČR omezuje kapacitu představení pro veřejnost na 99 míst. To se týká představení BABU A PAPOUŠEK v sobotu 14. března. Pokud se přesto rozhodnete zakoupené vstupenky vrátit, můžete tak učinit do pátku 13. března do 12:00 hodin do pokladny Naivního divadla.
Děkujeme za pochopení.
Vaše Naivní divadlo.
https://www.naivnidivadlo.cz/


LITVÍNOV

Docela velké divadlo
V důsledku nařízení vlády České republiky o zákazu kulturních akcí jsou až do odvolání představení zrušena.
Vstupenky zůstávají v platnosti náhradní termíny.
Děkujeme za pochopení
Veškeré informace najdete na našich webových stránkách http://www.docelavelkedivadlo.cz nebo tel. čísle 476 752 487 nebo e-mailu propagace@docelavelkedivadlo.cz.


KLADNO

Městské divadlo Kladno
Společnost Divadla Kladno s.r.o. (Městské divadlo Kladno, Divadlo Lampion) v reakci na mimořádné vládní opatření přerušuje až do odvolání veškerou svou produkci.
Z důvodu vládního zákazu všech sportovních, kulturních, náboženských i uměleckých akcí s účastí nad 100 osob jsou obě scény až do odvolání nuceny zrušit veškerou veřejnou produkci. Vstupenky na dnešní představení MDK Hra, která se zvrtla budou divákům buď vyměněny za vstupenky na jiný termín nebo za ně budou vráceny peníze do 7 dnů ode dne zrušení představení.
Všechna další plánovaná představení pro veřejnost zatím oficiálně zrušena nejsou. O vývoji situace vás budeme průběžně informovat na webových stránkách a sociálních sítích obou divadel.
Rádi bychom naše diváky v této nepříjemné a neočekávané situaci poprosili o shovívavost.
V případě zájmu o další informace kontaktujte obchodní oddělení společnosti na emailu faltynkova@divadlokladno.cz
Za společnost Divadla Kladno s.r.o, vedení divadla.
https://www.divadlokladno.cz/


MLADÁ BOLESLAV

Městské divadlo Mladá Boleslav
Vážení a milí diváci,
z nařízení Vlády České republiky se od dnešního dne, od úterý 10. března od 18:00 hodin až do odvolání ruší všechny kulturní a společenské akce na velké i malé scéně.
O dalších krocích Vás budeme včas informovat na facebooku, webu i instagramu.
Děkujeme za pochopení.
Převzato z: https://www.mdmb.cz/


MOST

Městské divadlo v Mostě
Vážení diváci, na základě mimořádného opatření přijatého na dnešním jednání Bezpečnostní rady státu jsme nuceni až do odvolání ZRUŠIT všechna naplánovaná představení.
O dalších krocích Vás budeme průběžně informovat na webových stránkách, facebooku i instagramu divadla.
Děkujeme za pochopení.
http://www.divadlo-most.cz/


OLOMOUC

Divadlo na cucky
Na cucky jsou malé divadlo, hrajeme dál
Kapacita sálu Divadla na cucky je 50 diváků. Nemusíte se tedy bát, že přijdete o svou pravidelnou dávku kultury. V nejbližších dnech vás zveme např. na jevištní báseň Studia SEN Kráva v teleti nebo na pohádku Tři oříšky. Zrušeny jsou pouze projekce festivalu JEDEN SVĚT.
http://www.divadlonacucky.cz/

Moravské divadlo Olomouc
V návaznosti na rozhodnutí Bezpečnostní rady státu uzavřelo vedení Moravského divadla Olomouc v úterý 10. března divadelní budovu pro veřejnost. Naplánovaná večerní i dopolední představení jsou až do odvolání zrušená, diváci dostávají zpět vstupné. Zkoušky na premiéru inscenace Donaha! zatím pokračují v normálním režimu.
„V souvislosti s nařízením jsme okamžitě zavedli zákaz návštěv v divadle a veškerých edukačních činností a zájmových kroužků v budově. V divadle bude probíhat jen nejnutnější provoz, zkušební proces chystané muzikálové inscenace Donaha! zatím pokračuje v normálním režimu“ uvedl ředitel divadla David Gerneš.
Vedení Moravského divadla ruší naplánovaná představení až do odvolání. Předplatitelé dostanou náhradní termín představení v rámci abonmá. V případě představení na tzv. volnou kasu vracíme vstupné od následujícího pracovního dne po zrušeném představení, a to po dobu 30 dnů. Peníze vracíme v pokladně divadla proti vydané vstupence. Divadelní pokladna je otevřená od pondělí do pátku vždy od 9 do 18 hodin. „Prosíme diváky, aby vstupenky zakoupené na včerejší zrušené představení Lovci perel vraceli nejdříve od dnešní patnácté hodiny,“ uvedl vedoucí obchodního oddělení Petr Zadorožný. V případě vstupenek zakoupených on-line budou peníze vráceny automaticky na účet. Vstupné vám bude vráceno, jak bylo placeno. Platba převodem na účet je připsána do následujícího pracovního dne. Vrácená platba prostřednictvím platební karty je připsána do pěti pracovních dnů. Pozor, některým zákazníkům se v bankovnictví po příchodu zobrazuje vrácená platba ke dni, kdy byly vstupenky uhrazeny.
Moravské divadlo Olomouc nebude hradit případné další náklady spojené se zrušenými představeními.
TERMÍNY VRACENÍ VSTUPENEK:
10. 3. Lovci perel – vrácení vstupného od 11. 3. po dobu následujících 30 dnů
11. 3. Dům Bernardy Alby - vrácení vstupného od 12. 3. po dobu následujících 30 dnů
14. 3. Boží mlýny - vrácení vstupného od 16. 3. po dobu následujících 30 dnů
15. 3. Giselle – vrácení vstupného od 16. 3. po dobu následujících 30 dnů
atd.
http://www.moravskedivadlo.cz/

Divadlo Tramtarie
Reagujeme na aktuální zákaz kulturních akcí nad 100 osob kvůli koronaviru.  Divadlo Tramtarie do této kategorie nespadá, má kapacitu 76 diváků, představení tedy normálně hrajeme dál podle programu.
www.divadlotramtarie.cz


OPAVA

Slezské divadlo Opava
Slezské divadlo Opava v souladu s rozhodnutím Bezpečností rady státu přestává od 10. 3. 2020 až do odvolání hrát plánovaná představení. Všechny inscenace, které v tomto období odehrány nebudou, zrealizujeme v náhradních termínech. Divákům nabídneme náhradní termíny představení, prosíme proto, aby si již zakoupené vstupenky ponechali. O případných náhradních termínech či vracení vstupného budeme včas informovat. Naplánovaná školní představení rušíme bez náhrady.
http://www.divadlo-opava.cz/


OSTRAVA

Divadlo loutek Ostrava
Milí diváci, vzhledem k dnešnímu nařízení vlády, které zakazuje pořádání kulturních akcí pro 100 a více osob, bude prozatím provoz našeho divadla až do odvolání upraven následovně:
- na hlavní scéně s kapacitou 176 osob ode dneška NEHRAJEME
- na alternativní scéně s kapacitou 65 osob HRAJEME
https://www.dlo-ostrava.cz/

Divadlo Petra Bezruče
Vážení diváci, s ohledem na rozhodnutí Bezpečnostní rady státu rušíme od 10.3. (včetně) až do odvolání naše představení. Vzhledem k tomu, že momentálně není zřejmé, do kdy mimořádné vládní opatření potrvá, věnujte prosím pozornost následujícím změnám v provozu divadla:
Provoz pokladny - pokladna bude až do odvolání v provozu každý všední den od 12 do 18 hod.
Vrácení vstupného za neodehraná představení
Pokud máte zakoupené vstupenky: Výměnou za vstupenky (platí i pro e-vstupenky) Vám na pokladně vrátíme peníze. Vstupné lze vrátit pouze po dobu 5 pracovních dnů počínaje datem představení, na které jste vstupenky zakoupili. Poté nárok na vrácení vstupného propadá.
Např. Máte-li vstupenky na úterý 10.3., je třeba doručit vstupenky na pokladnu nejdříve 10.3. a nejpozději do pondělí 16.3. Děkujeme za pochopení.
Pokud jste předplatitel: Představení pro předplatitelskou skupinu odehrajeme v náhradním termínu, o kterém Vás budeme informovat.
Předpokládáme, že se tato opatření budou týkat především březnových představení. Vstupenky na plánovaná dubnová představení nadále necháváme v prodeji. Pro aktuální informace nás prosím sledujte na webu a sociálních sítích, budeme Vás průběžně informovat. V případě nejasností či dalších dotazů kontaktujte pokladnu divadla.
Děkujeme za pochopení, Vaši Bezruči
http://www.bezruci.cz/

Komorní scéna Aréna
Bezpečnostní rada státu rozhodla o zrušení kulturních a sportovních akcí s účastí přesahující sto osob od úterý 10. 3. 2020 od 18.00.
V Komorní scéně Aréna situaci ve spolupráci s městem Ostrava sledujeme a koordinujeme. V nejbližších hodinách Vás budeme informovat o konkrétních opatřeních.
Děkujeme za pochopení a trpělivost.
https://divadloarena.cz/

Národní divadlo moravskoslezské
Národní divadlo moravskoslezské na základě rozhodnutí Rady města Ostravy z dnešního rána ruší všechna představení, která se měla konat do poloviny dubna. Týká se velkých scén: Divadla Jiřího Myrona a Divadla Antonína Dvořáka. U komorního Divadla „12“ (60 diváků) byla zrušena jen nejbližší čtyři představení.
Vstupenky z volného prodeje postupně bereme zpět a vracíme peníze, pokud si lidé koupili vstupenku jinde, je třeba ji vrátit tam.
U předplatitelů se budeme snažit podle možností představení nahradit. Nebude-li to možné, dostanou poměrnou část ceny zpět.
Více informací: https://www.ndm.cz/cz/clanek/3824-nehrajeme-v-dad-a-djm-az-do-15-dubna.html


PARDUBICE

Východočeské divadlo Pardubice
POZOR!!! Vzhledem k rozhodnutí Bezpečnostní rady státu se od 10. března do odvolání RUŠÍ veškerá představení VČD. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti. Původně plánovaná představení budou odehrána v náhradních termínech, které budou uveřejněny po odvolání zákazu konání veřejných akcí. Případně bude vstupné vráceno. Děkujeme za pochopení!
http://www.vcd.cz/


PLZEŇ

Divadlo Alfa
Přátelé,
na základě nařízení vlády jsou plánovaná představení od dnešního dne zatím do 20. března zrušena. Vstupenky můžete vrátit v místě jejich zakoupení.
Děkujeme za pochopení.
http://www.divadloalfa.cz/

Divadlo J. K. Tyla
100 osob od dnešních 18 hodin, který vyplynul z nejnovějších opatření Bezpečnostní rady státu, přistupuje naše divadlo k následujícím krokům.
Po dobu tohoto zákazu divadlo ruší všechny produkce plánované na všech třech scénách DJKT – Velké divadlo, Nová scéna, Malá scéna. Vstupenky mohou diváci vracet od termínu neodehraného představení po dobu deseti pracovních dní v místě nákupu. V případě zakoupení vstupenek přes portál Plzeňská vstupenka se on-line platby a převody vrací automaticky na účet, ze kterého byly zaplaceny.
Večerní divadelní pokladny budou uzavřeny, po tuto dobu je možné využít pokladnu předprodeje, Smetanovy sady 16, Plzeň, v pracovní dny od 9 do 18 hodin.
Kompenzace s abonenty DJKT se bude řešit podle aktuální situace a délky tohoto opatření.
V tuto chvíli Divadlo J. K. Tyla do odvolání zastavuje prodej vstupenek na všechna představení.
Sledujte nás na webových stránkách a na Facebooku, kde Vás budeme informovat o aktuální situaci.
https://www.djkt.eu/


PRAHA

Činoherní klub
Dobrý den,
v souvislosti se stanoviskem Bezpečnostní rady státu o zákazu kulturních akcí s počtem účastníků převyšujícím 100 osob Činoherní klub ode dneška ruší svá představení.
Vzhledem k nepredikovatelné situaci nejsme schopni v tento moment odhadnout, jak dlouho opatření potrvá.
Prosíme diváky, aby sledovali webové stránky (www.cinoherniklub.cz) a sociální sítě divadla, kde budou informace každý den aktualizovány podle vývoje situace v zemi.
Zakoupené vstupenky mohou diváci vrátit v místě zakoupení, a to do 30. 6. 2020. Vstupné za e-vstupenky bude společnost Colosseum vracet zpět na bankovní účty.
https://cinoherniklub.cz/

Dejvické divadlo
Vážení diváci,
vzhledem k vývoji epidemie koronaviru v Evropě rozhodla Bezpečnostní rada státu o tom, že od 10. března 2020 od 18 hodin se zakazují divadelní, hudební, filmová představení a sportovní, náboženské akce a umělecká představení přesahující účast 100 osob. Toto opatření trvá do odvolání.
Z tohoto důvodu jsou představení Dejvického divadla od 10. 3. 2020 do odvolání zrušena. Toto opatření se vztahuje na všechna představení, včetně Anti.kvariátu a zájezdových vystoupení.
O způsobu náhrady (vracení vstupného, náhradní představení nebo jiné možnosti) budeme informovat prostřednictvím našich webových stránek nebo na facebooku DD v závislosti na aktuálním vývoji situace. Od 10. 3. 2020 do odvolání bude pokladna uzavřena.
Prosíme Vás proto, abyste si své vstupenky na neuskutečněná představení (zakoupené na pokladně DD i prostřednictvím sítě TicketPortal) ponechali do doby, než bude rozhodnuto.
Zároveň rušíme termín dubnového předprodeje – 19. 3. 2020 (online), 21. 3. 2020 (pokladna DD). O novém termínu budeme informovat.
Věříme, že toto opatření přijmete s pochopením a těšíme se s Vámi na viděnou, jakmile to bude možné.
Vaše DD
https://www.dejvickedivadlo.cz/

Divadlo Archa
Milí diváci,
V souvislosti s rozhodnutím vlády ČR rušíme od úterý 10. března do odvolání veškerá plánovaná představení. Chceme vás ujistit, že uděláme vše proto, abyste mohli zrušené produkce v nejbližší možné době vidět. Situaci soustavně sledujeme. Chápeme zrušení veřejných akcí jako opatření, které má především ochránit vaše zdraví. Více informací o náhradních termínech a vstupenkách vám poskytneme v horizontu 14 dní.
Pokladna Archy funguje od 11. března v omezeném provozu, kontaktovat nás můžete emailem na adrese pokladna@divadloarcha.cz či prostřednictvím sociálních sítí.
Děkujeme za pochopení.
https://www.divadloarcha.cz/

Divadlo Bez zábradlí
Vzhledem k rozhodnutí bezpečnostní rady státu jsme nuceni s platností od dnešního dne (10.3. 2020) do odvolání přeložit všechna naplánovaná představení.
Vstupenky na všechna představení zůstávají v platnosti - o náhradních termínech vás budeme informovat v nejbližších dnech. Děkujeme za pochopení.
http://www.bezzabradli.cz/

Divadlo D21
D21 je MALÉ nezávislé divadlo!
Naše kapacita nepřesahuje 100 osob, my hrajeme dál!
Sledujte však informace v sekci program a také náš Facebook. Situace se stále vyvíjí a může dojít ke změnám.
Představení v pronájmu – dané soubory se rozhodují o ne/uskutečnění akce samy, prosíme, sledujte informace v programu.
https://divadlod21.cz/

Divadlo DISK
Milí diváci,
v souvislosti s aktuálním děním a nařízením vlády jsme se rozhodli PREVENTIVNĚ ZRUŠIT VŠECHNA PŘEDSTAVENÍ DO KONCE TOHOTO TÝDNE. O dalším vývoji vás budeme podrobně informovat.
INFO K REZERVACÍM A VRÁCENÍ VSTUPENEK:
- Všechny rezervace budou automaticky stornovány.
- Za lístky zakoupené online vám bude vráceno vstupné.
- Pokud diváci kupovali vstupenky přímo na pokladně, prosíme, aby si nechali do konce dubna vrátit vstupné. Pokladna bude otevřena vždy ve všední dny od 16:00 do 19:30.
V případě jakýchkoli nejasností pište na disk@divadlodisk.cz
www.divadlodisk.cz

Divadlo Hybernia
Vzhledem k vývoji epidemie v Evropě se Bezpečnostní rada státu rozhodla k dalším mimořádným opařením. S účinností od 10. března od 18 hodin se zakazují divadelní, hudební, filmová představení a sportovní, náboženské akce a umělecká představení přesahující účast 100 osob. Všichni chápeme, že jsme v situaci, kterou nemůžeme ovlivnit a mrzí nás, že Vás nemůžeme v tuto chvíli přivítat v našem divadle. Uvědomujeme si však závažnost situace a respektujeme rozhodnutí vlády. Ponechte si Vaše vstupenky, které zůstávají v platnosti. Prosíme o strpení. Náhradní termíny budeme řešit ihned po skončení opatření a vstupenky vám vyměníme na jiný termín! O kulturní zážitek ani o Vaše peníze rozhodně nepřijdete.  Sledujte prosím náš web a Facebook, kde Vás budeme průběžně aktuálně informovat o dalším vývoji a postupu. Po skončení těchto opatření kontaktujte naše obchodní oddělení: vstupenky@hybernia.eupokladna@hybernia.eu, tel.: 221419412. Děkujeme za pochopení. Vaše Divadlo Hybernia
http://www.hybernia.eu/

Divadlo Kalich
Vážení diváci, Divadlo Kalich samozřejmě respektuje rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR a s platností od dnešního večera nehrajeme naplánovaná představení. Další informace Vám přineseme v brzkých odpoledních hodinách. Děkujeme za pochopení a trpělivost, pro nás pro všechny je to nová situace. Vaše Divadlo Kalich
https://www.divadlokalich.cz/

Divadlo Kampa
Divadlo Kampa je otevřeno!
Milí diváci, naše malé divadlo s nízkou kapacitou je otevřeno! Jelikož se nás netýká zákaz o rušení akcí na 100 účastníků, srdečně vás v rámci rozptýlení zveme do našeho divadla. Rodiče s dětmi zveme také na uvolněná školní dopolední představení - Heidi, děvčátko z hor dne 16. 3. v 10:00 a Jémine, jémine, masopust pomine dne 18. 3. v 10:00. Cena vstupenek zůstává stejná jako pro školní skupiny, takže je to výjimečná příležitost! Přejeme hodně zdraví a trpělivosti.
https://www.divadlokampa.cz/

Divadlo Kolowrat
Milí diváci Divadla Kolowrat,
představení souboru ČINOHRA 16:20 a souboru ARTWAY se NERUŠÍ.
Nejbližší hraná představení:
14. 3. 2020 a 14. 4. 2020 od 19:30 F. M. Dostojevskij: Bílé noci
16. 3. 2020 a 20. 4. 2020 od 19:30 I. Bergman: Ze života loutek
25. 3. 2020 OD 19:30 M.Balážová/M. Magdová: Ženská epopej
31. 3. 2020 od 19:30 T. Letts: Zabiják Joe
!!!!! ZRUŠENA JSOU VŠECHNY PŘEDSTAVENÍ souboru VOŠ Herecké !!!!
11. 3. 2020 a 27. 3. 2020 OD 19:30 F. Kafka: Zámek – ZRUŠENO, NEHRAJEME
18. 3. 2020 od 19:30 M. Csaba: Bez otce – ZRUŠENO, NEHRAJEME
19.3. 2020 od 19:30 W. Gibson: Dva na houpačce – ZRUŠENO, NEHRAJEME
Prosím, sledujte naše webové stránky. Nejlépe vždy v den konání představení.
Děkujeme za pochopení.
http://divadlo-kolowrat.cz/

Divadlo Na Fidlovačce
Vážení přátelé, naše noční můra se proměnila ve skutečnost. Na základě rozhodnutí Bezpečnostní rady státu bohužel do odvolání musíme divadlo uzavřít a zrušit všechna plánovaná představení. Velice nás současná situace mrzí, o dalším vývoji vás budeme co nejdříve informovat. Ohledně zakoupených vstupenek, prosím, kontaktujte naše obchodní oddělení na emailu obchodni@fidlovacka.cz, mobil +420 774 077 757.
Vaše Divadlo Na Fidlovačce
Převzato z: http://www.fidlovacka.cz/

Divadlo Na Jezerce
Vážení přátelé a návštěvníci Divadla Na Jezerce,
v reakci na nařízení vlády ohledně zrušení veřejných kulturních akcí přesouváme plánovaná představení, která se měla konat v období od 10.3. do 17.3. (včetně), na nové termíny. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti. Po skončení tohoto opatření budou náhradní termíny uvedeny na webu DNJ v rámci květnového předprodeje. V případě dotazů kontaktujte obchodni@hrusinsky.cz, tel.: 606 066 134.
Na všechny e-maily a zprávy odpovíme, prosíme vás o trpělivost související s množstvím dotazů. Uvědomujeme si závažnost situaci a vše se budeme snažit vyřešit k divácké spokojenosti. Děkujeme všem, že nám zachováváte přízeň.
Převzato z: https://www.facebook.com/divadlonajezerce/

Divadlo NoD
Kapacitu sálu Divadla NoD jsme na základě rozhodnutí Bezpečnostní rady státu na všechna divadelní představení nastavili na méně než 100 diváků. Veškerý program tedy u nás v nejbližších dnech probíhá dle původního plánu.
Prosíme, aby návštěvu našeho divadla zvážili ti diváci, kteří by mohli představovat zdravotní riziko pro ostatní návštěvníky.
Vstupenky zůstávají v platnosti. V případě jakýchkoliv dotazů volejte pokladnu 773 252 673.
Děkujeme za vaši přízeň, těšíme se na vaši návštěvu a doufáme, že společně toto kulturně nepříznivé období překonáme.
https://nod.roxy.cz/

Divadlo na Vinohradech
Na základě rozhodnutí Bezpečnostní rady státu rušíme až do odvolání všechna představení DnV.
Vstupenky na zrušená představení bude možné vyměnit na náhradní představení po obnovení provozu, nebo vrátit podle instrukcí, které vyjdou z nařízení hl. m. Prahy jako zřizovatele divadla.
Vstupenky si, prosím, uschovejte. O dalším postupu vás budeme informovat.
Držme si palce! Vaše Divadlo na Vinohradech
https://www.divadlonavinohradech.com/

Divadlo Na Zábradlí
Vážené divačky, vážení diváci,
Divadlo Na zábradlí ruší z důvodu vládního nařízení v příštích 14 dnech, tedy do 24. března 2020, všechna představení bez náhrady. Peníze za vstupenky zakoupené v prodejní síti GoOut budou divákům vráceny na jejich bankovní účet. Vstupenky zakoupené na pokladně divadla je možné vrátit v místě nákupu. Pokladna divadla bude otevřena ve všední dny od 14 do 19 hodin.
Zrušení se momentálně týká celkem 13 představení, včetně jednoho na malé scéně, které se DNz rozhodlo zrušit z preventivních důvodů. O konání představení po 24. březnu a případné další refundaci zakoupených vstupenek, budeme naše diváky informovat v průběhu příštího týdne.
Zatím nedotčené zůstávají přípravy inscenace režiséra Jana Prušinovského Zlatá pláž, jejíž premiéra je plánována na 16. dubna 2020.
Děkujeme za pochopení a držte se Zábradlí!
pokladna@nazabradli.cz, 222 868 868
https://www.nazabradli.cz/

Divadlo Orfeus
Přestože naše divadlo kapacitou nepřesahuje stanovených 100 osob, považujeme toto číslo za čistě formální předěl, který se samotným smyslem opatření moc nekoresponduje.
Preventivně a z pocitu vlastní zodpovědnosti jsme se rozhodli kvůli šíření koronaviru přerušit divadelní provoz – prozatím do 20. 3.
Další postup bude záviset na vývoji situace a budeme vás o něm informovat:
https://www.orfeus.cz
https://www.facebook.com/DivadloOrfeus/

Divadlo pod Palmovkou
Divadlo pod Palmovkou ruší všechna představení na velké scéně i v Palm OFF studiu do konce tohoto týdne. Divákům, kteří nakoupili vstupenky on-line, přijde e-mail s potvrzením o zrušení a peníze dostanou zpět na účet. Vstupenky zakoupené na pokladně divadla mohou diváci vrátit do konce března na místo nákupu a vybrat si jiný termín nebo jim budou peníze vráceny hotově. Předprodej na měsíc červen, který měl být spuštěn dne 12. března Divadlo pod Palmovkou přesouvá na jiný termín, o kterém budou diváci informováni.
https://www.podpalmovkou.cz/

Divadlo Radka Brzobohatého
Vážení a milí diváci, rušíme všechna představení do odvolání. Věříme, že budete trpěliví a vyčkáte společně s námi na výsledek této nepříjemné situace...
Vstupenky nevyhazujte, uschovejte je! Můžete je vyměnit na jakýkoliv termín do prosince 2020. V tuto chvíli třeba za termíny na duben (modlíme se), nebo květen.
Děkujeme za vaši trpělivost a pochopení, DRB
P. S. Pokladna bude nyní otevřena v pracovních dnech od 14:00 do 18:00.
O víkendu bude zavřeno.
https://divadlorb.cz/

Divadlo Spejbla a Hurvínka
V souvislosti s rozhodnutím vlády Divadlo Spejbla a Hurvínka ruší plánovaná představení od středy 11. 3. 2020. Až bezpečnostní rada státu umožní obnovit provoz, najede divadlo na připravený hrací plán. Podrobnosti vracení vstupného, respektive změny termínu vstupenek zveřejníme brzy. Děkujeme za pochopení.
https://www.spejbl-hurvinek.cz/

Divadlo Ungelt
Milí diváci a příznivci Divadla Ungelt, jelikož je kapacita našeho hlediště včetně herců i personálu pod hranicí 100 lidí, oznamujeme, že všechna představení v kamenné scéně odehrajeme. Jen prosíme, aby návštěvu divadla zvážili ti z vás, kteří by mohli být zdravotním rizikem. Děkujeme.
Převzato z: https://www.divadloungelt.cz/

Divadlo v Celetné
S ohledem na vývoj situace rušíme všechna představení divadelního spolku Kašpar na všech našich scénách, bez ohledu na kapacitu, s platností ode dneška, tj. 12. března 2020. Vstupenky zakoupené osobně, je možné vrátit na pokladně, prosím kontaktujte pokladnu a domluvte se na, pro obě strany, nejlepším řešení. U vstupenek zakoupených online peníze přijdou automaticky na účet.
https://www.divadlovceletne.cz/

Divadlo v Dlouhé
Rušíme všechna představení v tomto a příštím týdnu
Vzhledem k nařízení vlády o zákazu veřejných akcí nad 100 lidí rušíme s okamžitou platností všechna představení tento a příští týden, včetně Kabaretu Kainar – Kainar. Vstupenky koupené v pokladně můžete vrátit do konce dubna, platbu za e-vstupenky vám vrátíme rovnou na účet. O dalším vývoji vás budeme informovat.
https://www.divadlovdlouhe.cz/

Divadlo v Řeznické
Milí přátelé Divadla v Řeznické,
ačkoli kapacitně spadáme do kategorie prostorů, které mohou pokračovat v kulturní produkci, rozhodli jsme se chránit zdraví a bezpečnost našich diváků, herců i zaměstnanců.
Od zítřka (12. 3. 2020) do odvolání proto rušíme všechna naše představení.
Věříme, že se situace brzy uklidní, prosím ponechte si zakoupené vstupenky po dobu restrikce u sebe. Rádi Vám je vyměníme za vhodné termíny v době, kdy budou představení opět bezpečná, nebo vrátíme vstupné, pokud Vám nová data nebudou vyhovovat.
Děkujeme za pochopení a přejeme pevné zdraví,
Vaše Divadlo v Řeznické
http://www.reznicka.cz/

Divadlo X10
Milí přátelé X10, s ohledem na současnou situaci rušíme všechna naše představení a veřejné akce, a to do neděle 15. března 2020. O dalším vývoji vás budeme informovat na našem webu a sociálních sítích.
Dnešní hostující představení Labrys: imerzivní pohybově-zvuková performance | Spectaculare proběhne s omezenou kapacitou. Prosíme návštěvníky, kteří jsou nemocní nebo byli v rizikové oblasti, aby byli ohleduplní a zůstali doma.
Pokud máte vstupenky zakoupené přes GoOut, přijdou vám informace ohledně vrácení vstupného na váš e-mail.
https://www.divadlox10.cz/

Divadlo Viola
Vážení diváci, protože dnešní nařízení vlády České republiky ohledně zákazu sportovních, kulturních, náboženských i uměleckých akcí se dotýká pouze hromadných setkání s účastí nad 100 osob, všechna představení Divadla Viola zůstávají v platnosti. V našem sále a foyeru je vždy méně než 100 osob, kapacita sálu je maximálně 80 lidí. Opatření vlády České republiky proto není důvodem k rušení našich inscenací nebo vracení vstupného. Přesto vás znovu prosíme, abyste ve Viole ve zvýšené míře dodržovali základní hygienické návyky. Děkujeme
http://divadloviola.cz/

Hudební divadlo Karlín
Reakce Hudebního divadla Karlín na rozhodnutí bezpečnostní rady státu z dnešního rána (10. 3. 2020)
Citujeme: „Vzhledem k vývoji epidemie v Evropě jsme se rozhodli k dalším mimořádným opařením. S účinností od 10. března od 18 hodin se zakazují divadelní, hudební, filmová představení a sportovní, náboženské akce a umělecká představení přesahující účast 100 osob.”
Všichni chápeme, že jsme v situaci, kterou nemůžeme ovlivnit. Mrzí nás, že vás nemůžeme v tuto chvíli přivítat v našem divadle na představeních, na která jste se těšili. Uvědomujeme si závažnost situace a respektujeme rozhodnutí vlády.
Ponechte si prosím vaše vstupenky, o divadelní zážitek ani o vaše peníze rozhodně nepřijdete, po skončení opatření vám vstupenky vyměníme! Sledujte prosím náš web, Facebook a Instagram, kde Vás budeme průběžně aktuálně informovat o dalším vývoji a postupu.
https://www.hdk.cz/

JATKA78
Přátelé, velmi nás to mrzí, ale rozhodnutím Vlády ČR jsme od úterý 10. března až do odvolání nuceni zrušit všechna představení. V tuto chvíli není jasné, jak dlouho bude zákaz kulturních akcí se 100 a více diváky trvat. Rozhodli jsme se tedy zatím zrušit všechna představení až do neděle 15. března. Situaci budeme průběžně sledovat a informovat vás o osudu dalších představení.
Při zakoupení lístků přes GoOut vám přijdou další informace ohledně vrácení vstupného na váš e-mail. V případě, že jste zakoupili vstupenky na pokladně našeho divadla, kontaktujte nás na e-mailu vstupenky@jatka78.cz.
Bistro a Bar Jatek78 zůstávají v provozu v upravené otevírací době (všední dny v čase od 10.00–20.00).
Omlouváme se za komplikace, ani nevíte, jak rádi bychom pro vás hráli, ale bohužel nemůžeme.
http://www.jatka78.cz/

Meetfactory
Přinášíme vám aktuální rozhodnutí o konání následujících akcí v MeetFactory, které vyplývá z Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví:
11. 3. divadlo Finnmark – koná se vzhledem ke kapacitě sálu 60 osob
13. 3. koncert Kvelertak | Praha – zrušeno, o náhradním termínu, případně vrácení vstupenek informuje pořadatel Live Nation Concerts
14. 3. koncert COMA (DE) + Yehan Jehan (UK) – koná se, celková kapacita je nastavena na 100 osob
15. 3. Jarní blešák – zrušeno, další termín bude zveřejněn, prodejci informováni emailem
17. 3. The New Dictionary of Old Ideas I Guided tours – koná se, celková kapacita je nastavena na 100 osob
17. 3. Cidershow Praha 2020 – zrušeno, o náhradním termínu, případně vrácení vstupenek informuje pořadatel
18. 3. divadlo I. Welsh: Pohlavní životy siamských dvojčat – koná se vzhledem ke kapacitě sálu 60 osob
21. 3. Jameson St. Patrick's Party - Zrušeno – zrušeno, o náhradním termínu, případně vrácení vstupenek informuje pořadatel Mighty Sounds.
21. 2.–27. 3 výstava The New Dictionary of Old Ideas – koná se
Přesto prosíme, pokud se necítíte plně zdraví anebo jste se v uplynulých dnech vyskytovali v rizikových oblastech nebo jste přišli do kontaktu s osobou zasaženou koronavirem, abyste se vyvarovali návštěvy hromadných akcí.
Děkujeme za pochopení. Zdraví a kulturu pro všechny!
Pokud se situace změní, budeme vás informovat.
V případě dotazů nám můžete napsat do zpráv či na mail sales@meetfactory.cz.
http://www.meetfactory.cz/

Městská divadla pražská
Městská divadla pražská po prvním vyhodnocení situace a v souvislosti s nařízením vlády ruší preventivně všechna představení do 19. 3. včetně.
Vstupenky na tato představení vymění MDP divákům až do 31. 3. na telefonu 222 996 114 nebo e-mailu rezervace@m-d-p.cz, kde se diváci s obchodním oddělením domluví na dalším postupu.
O dalším vývoji budou divadla informovat na začátku příštího týdne. MDP doufají, že tato opatření jsou pouze dočasná a brzy zase přivítají diváky.
Pro aktuální informace sledujte prosím naše webové stránky a sociální sítě.
https://www.mestskadivadlaprazska.cz/

Národní divadlo
Národní divadlo v souladu s rozhodnutím vlády ruší do odvolání plánovaná představení všech souborů ve všech budovách.
Vstupné na zakoupená představení s termínem hraní do 17. 3. (včetně) automaticky vracíme, a to následujícím způsobem:
1. Platba vstupenek on line
Pokud jste vstupenky zaplatili kartou online nebo bankovním převodem, vrátíme platbu automaticky nejpozději do 1 měsíce na účet, ze kterého byly vstupenky hrazeny.
2. Platba vstupenek v pokladně
Pokud jste vstupenky zakoupili v pokladně, zašlete na e-mailovou adresu: objednavky@narodni-divadlo.cz
jméno, příjmení, číslo účtu, termín a název představení
číslo vstupenky (11místné číslo, které najdete v pravém horním rohu vstupenky u čárového kódu).
Vrácení hotovosti za zakoupené vstupenky nebo výměnu vstupenek na pokladně doporučujeme vzhledem k mimořádné situaci odložit, budeme vše zpracovávat zpětně do 30. června 2020.
3. Nákup vstupenek u smluvních prodejců (Colosseum Ticket, Bohemia Ticket, Ticketportal)
Kontaktujte, prosíme, přímo prodejce, u kterého jste vstupenky zakoupili.
Můžete nás kontaktovat na informační lince: info@narodni-divadlo.cz, tel:+420 224 901 448. Vzhledem k velké přetíženosti této linky prosíme, abyste ji využívali v nejnutnějších případech.
Informace o dalším vývoji situace budeme uveřejňovat na webových stránkách Národního divadla: www.narodni-divadlo.cz

Palác Akropolis
Vzhledem k mimořádným opatřením, které se dotýkají i kulturních akcí, jsme nuceni posunout (případně zrušit) veškeré hudební akce, které měly proběhnout do konce tohoto týdne. Info ohledně pozdějších březnových akcí doplníme, květnové a pozdější akce zatím zůstávají beze změny.
Divadelní představení budou vzhledem k jejich menší velikosti nadále probíhat. Informace o konkrétních akcích poskytneme, jakmile dořešíme potřebné detaily s interprety a organizátory.
Děkujeme za pochopení a snad se v Akráči opět brzy potkáme.
https://www.palacakropolis.cz/

Ponec - divadlo pro tanec
Vážení diváci,
vzhledem k dnešnímu mimořádnému opatření (zákaz akcí nad 100 lidí) bychom vás rádi informovali, že představení pro dospělé v PONCI nerušíme a tančíme dál! Nyní jsme omezili kapacitu počtem 80 prodejních míst a měníme uspořádání hlediště tak, aby židle byly vedle sebe postaveny v komfortní a zároveň bezpečnější vzdálenosti. Na našich umyvadlech najdete také dostatek dezinfekčních prostředků na očištění rukou.
Pokud se ale cítíte nemocní a váhali byste, zda do divadla vyrazit, ozvěte se nám předem na e-mail michaela.danova@tanecpraha.eu. Lístky vám rádi vyměníme na jiný termín a vy tak o taneční zážitek nepřijdete.
Představení pro školy probíhají v rámci výuky, a proto jsme byli nucení je zrušit. Rádi je nahradíme nabídkou PONEC JUNIOR v dalším pololetí. Neuskuteční se také dětská představení pro veřejnost – jednotlivé vstupné vám vrátíme v plné výši nebo vyměníme za jiný termín. Pro více informaci nás kontaktuje na michaela.danova@tanecpraha.eu.
O případných dalších změnách v programu vás budeme průběžně informovat na našem webu a sociálních sítích.
Děkujeme za vaší přízeň a pochopení a těšíme se na viděnou teď nebo v pozdějších termínech v PONCI!
Váš tým divadla PONEC / Tance Praha z.ú.

RockOperaPraha
V důsledku rozhodnutí vlády o zákazu kulturních akcí s účastí nad 100 osob jsou až do odvolání představení zrušena.
Vstupenky zůstávají v platnosti na náhradní termíny. Předpokládaný termín divadelní premiéry rockové opery Trója je  6. a 7. květen 2020.
Pro více informací sledujte náš web a sociální sítě.
Děkujeme za pochopení.
https://www.rockopera.cz/

Semafor
Vážení diváci,
vláda rozhodla, že s účinností od 10. března od 18 hodin se zakazují divadelní, hudební a filmová představení a sportovní a náboženské akce přesahující účast 100 osob. Proto až do odvolání nemůžeme hrát. Prosíme, ponechte si vaše vstupenky. Zůstávají v platnosti a po skončení opatření vlády vám je vyměníme na jiné termíny. Sledujte naše webové stránky.
Děkujeme za pochopení.
https://www.semafor.cz/

Studio DVA
Vzhledem k aktuálnímu nařízení vlády o zrušení veřejných kulturních akcí nad 100 lidí přesouváme naše představení, která se měla konat v následujících 14 dnech, tj. do úterý 24.3.2020 včetně, na nové termíny. Jejich přehled najdete zde:https://www.studiodva.cz/prehled-nejblizsich-presunutych-p…/. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti a můžete s nimi přijít na náhradní termín. Prosíme, sledujte naše webové stránky a facebook, o dalším vývoji vás budeme informovat.
Uvědomujeme si závažnost situace a mrzí nás, že vás u nás nemůžeme přivítat, jedná se však o situaci, kterou nemůžeme ovlivnit. V případě, že se vám náhradní termín nehodí, po skončení opatření s vámi vše vyřešíme k vaší spokojenosti, o vaše vstupenky či peníze nepřijdete. Majitele vstupenek budeme kontaktovat s bližšími informacemi.
Zároveň ode dnešního dne kvůli ochraně zaměstnanců i vás, diváků, prozatím do neděle 15.3.2020 uzavíráme také naše pokladní místa. Na závěr vás, prosíme, vzhledem k rozsahu opatření není v našich silách v tuto chvíli odpovídat na vaše dotazy jednotlivě. Děkujeme vám moc za trpělivost a pochopení.

Studio Ypsilon
Vážení diváci,
s ohledem na jednání Bezpečnostní rady státu ze dne 10. 3. 2020 rušíme od dnešního dne (10. 3.) představení na obou scénách, a to až do odvolání tohoto mimořádného opatření.
Ponechte si prosím vaše vstupenky, o divadelní zážitek, ani o peníze nepřijdete. Po skončení tohoto opatření vám vstupenky vyměníme.
Sledujte prosím náš web a sociální sítě, kde budeme průběžně zveřejňovat aktuální informace.
http://www.ypsilonka.cz/

Švandovo divadlo na Smíchově
Na základě rozhodnutí Bezpečnostní rady státu a dnešní schůzky se zřizovatelem hl. m. Praha RUŠÍME DO NEDĚLE 15. 3. VŠECHNA PŘEDSTAVENÍ (Velký sál i Studio).
INFORMACE K REZERVACÍM A VRACENÍ VSTUPENEK:
- Všechny rezervace na představení do 15. 3. budou automaticky stornovány.
- Vstupenky na zrušená představení bude možné vyměnit na náhradní termín.
- Vrácení vstupného bude probíhat podle instrukcí, které vyjdou z nařízení hl. m. Prahy jako zřizovatele divadla. VSTUPENKY SI, PROSÍM, USCHOVEJTE.
O dalším postupu vás budeme informovat, sledujte prosím webové stránky a sociální sítě divadla.
https://www.svandovodivadlo.cz/

Žižkovské divadlo Járy Cimrmana
Vážení diváci,
vzhledem ke kapacitě 230 míst jsou z nařízení vlády všechna představení od 10.3. do 24.3. včetně ZRUŠENA.
Vstupenky zakoupené v pokladně divadla můžete vrátit vždy ode dne konání zrušeného představení a další dva následující dny v běžných pokladních hodinách.
Vstupenky zakoupené online můžete vrátit vždy ode dne konání zrušeného představení a další dva následující dny buď v pokladně divadla nebo zaslat elektronicky pouze na mandova@zdjc.cz spolu s číslem účtu, na který Vám budou vráceny peníze.
Žádáme o dodržení časové posloupnosti vzhledem k velkému počtu prodaných vstupenek.
Pokladna otevřena: Po - čt 16:30-19:30 hod., ostatní dny v týdnu 18:00 - 19:00 hod.
Děkujeme za pochopení.
Vaše divadlo
https://www.zdjc.cz/


PŘÍBRAM

Divadlo Antonína Dvořáka Příbram
V SOULADU S ROZHODNUTÍM VLÁDY SE RUŠÍ VEŠKERÉ AKCE V DIVADLE, KINĚ A ESTRÁDNÍM SÁLE DO 15. 3. 2020.
O dalším postupu Vás budeme postupně informovat. Sledujte naše webové stránky.
Vstupenky na akce konané od 10. 3. 2020 od 18:00 do 15. 3. 2020 vraťte na obchodním oddělení nebo na pokladně divadla v co nejbližším možném termínu, nejpozději do 22. 3. 2020.
Vstupné za eVstupenky na výše uvedené akce budou vráceny automaticky zpět na karty (vrácení plateb, vzhledem k velkému množství, může trvat delší dobu).
Děkujeme za pochopení
http://www.divadlopribram.eu/


ŠUMPERK

Divadlo Šumperk
POZOR - OD 10.3.2020 DO ODVOLÁNÍ SE RUŠÍ VEŠKERÉ KULTURNÍ AKCE V DIVADLE ŠUMPERK!
http://www.divadlosumperk.cz/


UHERSKÉ HRADIŠTĚ

Slovácké divadlo
Všechna představení do středy 18. března jsou ZRUŠENA, ples taky.
V souvislosti s nařízením vlády, která zakazuje kulturní, sportovní a společenské akce nad 100 účastníků, ruší Slovácké divadlo všechna představení, a to do středy 18. března (včetně). Konat se nebude ani ples Slováckého divadla, který měl proběhnout v sobotu 14. března.
https://www.slovackedivadlo.cz/


ÚSTÍ NAD LABEM

Činoherní studio
Vážení diváci,
v souvislosti se stanoviskem Bezpečnostní rady státu o zákazu kulturních akcí s počtem účastníků převyšujícím 100 osob Činoherní studio ode dneška do pátku 13. března ruší svá představení Lidojedi a Poslední kšeft. Představení inscenace Paškál v sobotu 14. března se neruší, hraje se na studiové scéně Obejvák s kapacitou do 40 diváků. U všech dalších představení nasazených v našem dalším programu snižujeme kapacitu hlediště na 80 míst. Předprodej vstupenek až do vyčerpání kapacity představení zůstává v provozu. Další informace týkající se provozu divadla budeme postupně aktualizovat. Zakoupené vstupenky na zrušená představení inscenací Lidojedi a Poslední kšeft mohou diváci vrátit v místě zakoupení nebo vyměnit za náhradní představení v květnu či červnu, ty do programu operativně nasadíme. Vstupné za e-vstupenky bude společnost Colosseum vracet zpět na bankovní účty.
Děkujeme za pochopení.
https://www.cinoherak.cz/

Severočeské divadlo opery a baletu
Dle nařízení vlády jsou od dnešního dne (10. 3. 2020) od 18.00 zrušena všechna představení do odvolání. Pokud chcete vstupenky vrátit, můžete v obvyklých hodinách (úterý – pátek 11.30 – 17.00). Co se týká abonentů, všechna představení budou odehrána v náhradních termínech. Děkujeme za pochopení
http://www.operabalet.cz/


ZLÍN

Městské divadlo Zlín
V souladu s nařízením vlády a z rozhodnutí Bezpečnostní rady Města Zlína nehrajeme!
Vláda k dnešnímu dni zakázala všechny akce nad 100 návštěvníků, což je pro náš Velký sál s kapacitou 687 míst velká komplikace. Z rozhodnutí Bezpečnostní rady města Zlína rušíme i představení na našich menších sálech – tedy ve Studiu Z a v Dílně.
Opatření je platné od dnešního dne do odvolání. Kromě divadelních představení rušíme i Dětský karneval, plánovaný na 15. 3.
Vstupenky zakoupené, tzv. na volnou kasu vracejte nejlépe e-mailem na adresu prodej@divadlozlin.cz  s uvedením čísla účtu a kódu banky a k žádosti přiložte e-vstupenku nebo naskenované (ofocené) vracené vstupenky. Případně vstupenky vracejte osobně na pokladně MDZ.
Vstupné budeme vracet následovně: NEJDŘÍVE V DEN ZRUŠENÉHO PŘEDSTAVENÍ A POTÉ NÁSLEDUJÍCÍCH DESET DNŮ.
U hostujícího představení Divadelního spolku Kašpar: Cyrano jednáme o náhradním termínu.
Předplatitele, kterých se tato vynucená výluka týká, prosíme o shovívavost – hledáme pro ně náhradní termíny.
Pro podrobnější informace kontaktujte telefonicky předprodej divadla 577 636 220, 734 417 305.
https://www.divadlozlin.cz/

Autor článku: IDU