23.04.2020 12:12

Reakce polských divadelníků a akademiků na současnou situaci

Bezpečnostní opatření zavedené kvůli vypuknutí celosvětové pandemie SARS-CoV-19 vedly v Polsku k zastavení provozu kulturních institucí a uměleckých škol. Tato situace způsobuje zhoršení profesionální a existenciální pozice umělců, osob na volné noze působících v oblasti kultury a ostatních zaměstnanců divadel, kin, muzeí atd. Odhaluje však v plném rozsahu problémy dlouhodobě odkládaných změn způsobu státního financování kultury, kterou neřeší ani nedostatečný grantový systém v době krize. Na tuto problematiku upozorňují tři iniciativy polských divadelních umělců a akademických pracovníků.

Odborová organizace Spolku polských divadelních režisérek a režisérů zaslala ministru kultury a národního dědictví Piotru Glińskému a státní tajemnici Wandě Zwinogrodzké otevřený dopis. Přestože pisatelé ocenili grantový program ministerstva „Kultura v síti“ (Kultura w sieci), ukazují také na řadů problémů spojených s jeho vyhlášením. Hlavní výhrady se týkají nepřipravenosti některých uměleckých oblastí a omezených technologických možností umělců k přechodu na prezentaci vlastních děl prostřednictvím internetu. Další obavy vzbuzuje způsob rozdělování finančních prostředků, především zajištění dostatečné transparentnosti a vyloučení studentů  uměleckých oborů z tohoto druhu podpory. Poslední upozornění se týká rizika, že se příjemcem podpory stanou poskytovatelé digitálních služeb namísto umělců.

Další otevřený dopis byl zveřejněn Iniciativou dramatiček, dramatiků, dramaturgyň a dramaturgů. Jeho hlavním cílem bylo oslovení polských divadelních pracovníků a studentů divadelních oborů za účelem zmapování problémů způsobených mimořádnými opatřeními v důsledku pandemie, především přerušených projektů, pozastavených platů a dalších otázek, které nemusí souviset přímo s pandemií, ale představují dlouhodobé problémy v sektoru scénických umění. Iniciativa vznikla po konzultacích s Odborovou organizací Spolku polských divadelních režisérek a režisérů a jejím cílem je získat zpětnou vazbu nejen z divadelního prostředí, ale také navázání kontaktů z dalšími partnery a získaní právní identity pro hledání koncepčních řešení problémů polských scénických umění. Součástí dopisu je rozsáhlý dotazník pro divadelníky, který se zaměřuje na vliv současného stavu na jejich práci a kariéru.

Iniciativa „Alert Kultura“ vznikla v rámci Open Eyes Economy Summit a Kolegia hospodářství a veřejné správy Ekonomické univerzity v Krakově. Skupina odborníků upozorňuje na podíl kultury na národním hospodářství. Signatáři zdůrazňují potřebu zavést podpůrná opatření ve třech oblastech: udržení tvůrčího potenciálu kulturního sektoru a návazných oblastí, zajištění podmínek  a pravidel nezbytných k provozování kulturních aktivit na digitálních platformách (včetně změny způsobu distribuce finančních prostředků, které plynou ze zveřejňování uměleckých děl ve prospěch jejich tvůrců) a konsolidaci a integraci kulturních organizací spojenou s podporou profesionální solidarity. Opatření v těchto třech oblastech povede nejen k potvrzení statutu kultury jako významné součásti společnosti, ale přispěje také k sociálními smíru při vyrovnávání se s budoucími dopady pandemie.

Zpracovala Anna Gnot

Reakce polských divadelníků a akademiků na současnou situaci

Zahraniční divadlo

04.06.2023

Domov je teplo: Slovenský pavilón na Pražskom Quadriennale 2023

Pražské Quadriennale, ktoré je najväčšou svetovou prehliadkou scénografie, performance designu a divadelného priestoru. Každé štyri roky sa výstava zameriava na inovatívne prístupy v tvorbe popredných umelcov z viac než 50 krajín. Divadelný ústav sa zúčastňuje na hlavnej Výstave krajín a regiónov s expozíciou s názvom Domov je teplo, ktorú vytvorili Doxa architekti, Michal Machciník a Divadlo Na Peróne. Návštevníkom slovenského pavilónu budú prezentovať objekt meniaci sa v čase a priestore.

01.06.2023

Pavel Černoch se vrací do Nizozemské národní opery jako Princ v odvážném zpracování Dvořákovy Rusalky

Předního českého tenoristu Pavla Černocha čeká již v pátek 2. června premiéra v Nizozemské národní opeře, kde ztvární roli Prince v Rusalce. Světoznámou pohádkovou operu Antonína Dvořáka v Amsterdamu zinscenovali německý režisér Philipp Stölzl ve spolupráci s rakouským tvůrcem Philippem M. Krennem.

31.05.2023

La Scala poprvé uvede Dvořákovu operu Rusalka

Italský operní dům La Scala v Miláně uvede příští týden poprvé operu Rusalka od Antonína Dvořáka, po premiéře 6. června bude následovat ještě pět představení. Toto romantické dílo, v němž se mísí pohádkové postavy s postavami reálného světa, nastudovala italská režisérka Emma Danteová a dirigovat ho bude Čech Tomáš Hanus.