05.09.2019 08:23

Reakce ředitele Národního divadla k prohlášení odborových organizací Opery

Národní divadlo se těší zájmu návštěvníků, má zvyšující se tržby. Trvalý je i zájem sponzorů. Generální partner minulý týden rozhodl o prodloužení smlouvy na další období. Národní
divadlo včera zahájilo 137. divadelní sezonu, připravuje se na slavnostní otevření Státní opery po její generální rekonstrukci.

Byl jsem řádně jmenován na druhé funkční období, v souladu s interní směrnicí ministerstva kultury, která umožnuje prodloužení mandátu na základě evaluace a doporučení odborníků. Jde o obvyklou praxi.

Ve většině ostatních resortních příspěvkových organizací jsou ostatně ředitelé jmenováni na dobu neurčitou.

Jde stále o stejnou - jednoduchou, ale principiální otázku: jestli smí ministr kultury jmenovat po poradě se svým odborným poradním orgánem a v souladu s interní směrnicí ředitele
Národního divadla, nebo jestli je toto jmenování podmíněno souhlasem vedení některých odborových organizací.

V květnu jsem obdržel dopis od zaměstnanců se souborem otázek, který jsem obsáhle zodpověděl. V červnu byla vyhlášena stávková pohotovost operních odborů proti jmenování Per Boye Hansena uměleckým ředitelem Opery. Dnes je požadován konkurz na mou pozici. Nic takového se v dopise zaměstnanců neobjevilo. O co tedy jde opravdu?

S odborovými organizacemi se scházíme pravidelně, v minulé sezoně se uskutečnilo devět jednání vedení Národního divadla s předsedy odborových organizací. Naposledy jsme se sešli včera za účasti náměstkyně ministra kultury, které byl ale na jednání zástupci odborových organizací přístup odepřen.

O nových požadavcích se však dozvídáme z médií. Zjevně tedy nejde o snahu řešit nějaký problém, ale o další pokus poškodit Národní divadlo. Odborové organizace mají v Kolektivní smlouvě dostatek nástrojů, jak řešit spory, aniž by byla nutná zbytečná mediální kampaň.

prof. MgA. Jan Burian, ředitel Národního divadla

https://www.narodni-divadlo.cz/

Autor článku: Převzato z: https://www.narodni-divadlo.cz/