22.02.2017 10:11

Řecké divadlo připravuje celoevropskou kreativní platformu Topospantou a hledá partnery

Topospantou má být sítí spojující divadla, umění a lidi, orientující se na implementaci nových přístupů ke kontroverzním problémům, diverzitě, a kulturním a sociálním jevům vůbec. Má přinášet kreativní řešení problémů v různých prostředích, a to skrze divadlo a jiná umění. Hlásit se lze do 6. 4. 2017.

Organizující divadlo Topos Allou-Aeroplio tímto usiluje o vytvoření umělecké sítě, kde se krom orientace na divadlo a další oblasti budou nejen řešit problémy, ale též dojde k podpoření mobility profesionálů z divadla a jiných oblastí. V rámci sítě si účastníci budou moci vyměnit své znalosti, metody apod., a nabyté dovednosti pak užít k tvůrčímu řešení vlastních výzev. Krom uvedeného pak mají vzniknout i tematické programy na evropské úrovni, má být posíleno obecné povědomí o problematice, podpořeny evropské "stezky" pro podporu kulturního dědictví a šíření umění, a v neposlední řadě rozvíjeny lokálně specifické postupy tvorby.

Výzva je určena všem uměleckým subjektům, nejen tedy divadlům a jiným působícím v oblasti performativního umění.

Dokument výzvy

Autor článku: Převzato z: http://www.culturenet.cz/