24.03.2021 09:19

Řečtí divadelníci hledají partnery v oblasti inkluze a zapojení znevýhodněných skupin

Řecká divadelní organizace THEAMA se zabývá inkluzivním přístupem ke scénickým uměním, zastoupením hendikovaných umělců a kulturních profesionálů a zpřístupněním kulturních aktivit.

Organizace hledá projekt, do kterého by se mohla zapojit jako partnerská organizace a který se dotýká tématu rovného a inkluzivního přístupu ke všem sociálním skupinám, především těm znevýhodněným a marginalizovaným. THEAMA již má zkušenosti s programem Kreativní Evropa, v roce 2018 získala podporu jako partnerská organizace projektu Inclusive Theater(S).

Jedná se o organizaci, která usiluje o financování z programu Evropské unie Kreativní Evropa Kultura, konkrétně v rámci výzvy na projekty evropské spolupráce 2021 (vyhlášení výzvy očekáváme v dubnu). Pro bližší představu se můžete podívat na materiály z poslední výzvy či projít databázi podpořených projektů).

Autor článku: Převzato z: https://www.culturenet.cz/