24.11.2020 12:12

Ředitel NdB Martin Glaser zvolen do vedení prestižní organizace Opera Europa

Na listopadové online konferenci s názvem „Přežijí nejschopnější“ byl na valném shromáždění zvolen do vedení organizace Opera Europa ředitel NdB Martin Glaser.

Opera Europa je organizace sdružující profesionální operní divadla a operní festivaly po celé Evropě. V současné době má více než 200 členů ze 43 zemí.

Její hlavní sídlo je v Bruselu a podléhá belgickému právu. Vedení tvoří patnáct vybraných členů, kteří jsou voleni na tři roky. Hlavním úkolem Opery Europa je všemi prostředky propagovat operu jako stále živý a neustále se rozvíjející žánr.

Mezi její významné aktivity patří pořádání konferencí v členských zemích. Program konferencí se zaměřuje na rozvoj současných praktických zájmů hudebních divadel a festivalů, mezi které patří zejména: maximalizace příjmů, výchova a získávání operního publika, nové technologie, řízení lidských zdrojů, PR a marketing, sponzoring a fundraising aj. Konference jsou příležitostí pro všechny členy dvakrát ročně se setkat, obvykle ve členských městech, ale ta poslední se samozřejmě odehrávala online. Pod heslem „Přežijí nejschopnější“ nabídla konstruktivní pohled na vývoj aktuálního dění v divadlech, včetně kritických vynucených změn, které si vyžádala provozní omezení související s pandemií CoVid-19.

https://opera-europa.org/

Autor článku: Zuzana Žáková Klimplová